Aktuality

Díky mladým redaktorům přibývají v Paměti národa nová svědectví

Osudy, do kterých zasáhly dějiny 20. století, hledají nejen profesionální dokumentaristé z Paměť národa, ale i mladí reportéři ze základních škol a gymnázií z celé republiky. Ti v první polovině letošního roku natočili 184 výpovědí o komunistickém režimu, životě v protektorátu či událostech během války a bezprostředně po ní. Od začátku roku 2016 si práci profesionálních dokumentaristů vyzkoušelo 779 žáků vyšších ročníků základních škol, jejich vrstevníků z víceletých středních škol a mladých návštěvníků knihoven.

Natáčení vzpomínek předchází pátraní po zajímavých příbězích z okolí, kdy se žáci vyptávají svých prarodičů, sousedů či rodinných známých, jak prožili minulé století. Poté se žákovské týmy, poučeny o základech vedení rozhovoru a práce s technikou, s pamětníkem setkají a na kameru či diktafon natočí jeho vyprávění. Setkáním práce mladých reportérů zdaleka nekončí. S pomocí svých učitelů a profesionálních dokumentaristů se učí, jak životní vzpomínky lidí kolem sebe vyprávět. V rámci projektu digitalizují fotografie, prozkoumávají archivy a výsledky své práce pak publikují na webu projektu www.pribehynasichsousedu.cz. Formy výstupů jsou zcela na fantazii dětí. Nejvíce týmů připravuje rozhlasové či video reportáže, mezi výstupy najdeme ale také komiksy, životopisné texty, povídky a další. Půlroční práce tradičně vrcholí slavnostním setkání, kde žákovské týmy před svými spolužáky, blízkými i samotnými pamětníky vypráví příběhy, které vyslechli. Nejlepší z nich na místě ocení odborná porota.

Osudy lidí v projektu Příběhy našich sousedů objevovaly děti v první polovině roku 2016 ve 40 městech, mimo jiné v Praze, Brně, Olomouci, Jihlavě, Pardubicích, Šumperku či Chomutově. Organizátorem projektu je nezisková organizace Post Bellum, která učí děti vyprávět příběhy pamětníků již čtvrtým rokem a která spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem buduje sbírku Paměť národa. Natáčení je zpravidla realizováno za finanční podpory místních radnic, které tak svým dospívajícím umožňují pochopit, jaký byl život v totalitním či autoritářském režimu. V menším rozsahu projekt také organizují knihovny.

Školáci z prvního pololetí tohoto roku svou dokumentaristickou práci již ukončili a nyní se nahrávkám věnují editoři, aby natočené příběhy mohly být zpřístupněny ve sbírce Paměť národa. Další příležitost objevit dosud neznámé příběhy, setkat se se zajímavými lidmi a třeba navštívit studio Českého rozhlasu se otevírá před dalšími školou povinnými opět v září, a to v osmi městech a městských částech.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.