Aktuality

Americké centrum v Praze hostilo nejlepší dětské dokumentaristy

Od ledna do června mapovali žáci základních škol na deseti místech po celé ČR osudy svých sousedů – představitelů nejstarší generace, kteří vzpomínali na své životní osudy ve 20. století. Ve čtvrtek 15. září se vítězné týmy dětí ze vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů sešly, aby představily své práce na slavnostní přehlídce v Americkém centru v Praze.

Žáci vystoupili s prezentacemi příběhů pamětníků války a holocaustu, osudů politických vězňů či obětí kolektivizace nebo vzpomínek na dobu normalizace.

Děti se v rámci projektu vždy několikrát setkaly se „svým“ pamětníkem, jehož vyprávění nahrály na diktafon či kameru, sepsaly do textové podoby, opatřily historickými fotografiemi a poté zpracovaly do podoby rozhlasové či videoreportáže.

Na závěr setkání děti vyrazily na procházku s mobilní aplikací Místa Paměti národa. Ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa děti s využitím aplikace provedl po místech spojených s osudem politického vězně Luboše Jednorožce.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.