Aktuality

Učíme se příběhy

Ač je název dvojsmyslný, není naším cílem nutit děti učit se příběhy pamětníku nazpaměť, naopak, chceme představovat příběhy jako cestu, která vede k hlubšímu poznání nejrůznějších témat.

V dubnu letošního roku jsme získali podporu v rámci OPVVV (Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) při Ministerstvu školství. Program, který Post Bellum připravilo, se jmenuje „Učení příběhy 20. století“. Vzniknou díky němu nové zážitkové workshopy i pět nových výukových modulů ve kterých děti zpovídají pamětníky –  od 4. tříd ZŠ až po studenty ze 4. ročníků středních škol.

Program, který Post Bellum v rámci projektu připravilo, je dál rozdělen na dvě části:

a) Vyprávěj příběhy

b) Zažívej příběhy 

Jak vyzpovídat pamětníka a něco se naučit. A aby to děti bavilo

U první části „Vyprávěj příběhy“ je princip podobný, jako u vzdělávacího projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů. Děti se učí vyzpovídat pamětníka, poznávají při tom z první ruky naši nedávnou historii, naučí se hledat v archivech, ptát se a příběh dál vyprávět. V této první „větvi“ v rámci OPVVV vytváříme spolu s odborníky 5 nových výukových modulů, a nově tak nabídneme programy pro maldší i starší děti, než jsme dokázali zapojit v Příbězích našich sousedů. Vzniká unikátní systém, kdy dítě může postupně projít celým programem a spolu se získanými zkušenostmi na něj klademe větší nároky – od volného povídání si se svými prarodiči pro čtvrťáky na základce až po vedení týmů mladších spolužáků a samostatného uspořádání závěrečné prezentace od A do Z čtvrťáky na středních.

Pro učitele připravujeme podrobnou metodiku včetně série vzdělávacích videí a webinářů ke všem náročnějším činnostem, které děti v projektu čekají.

Všichni účastníci také projdou dotazníkovým šetřením. Ukázka dotazníku.

Poznávat historii zážitkem

V rámci druhé části – „Zažij příběhy“ – vzniknou dva moduly zážitkových workshopů – jeden pro základní a druhý pro střední školy. Při nich děti poznávají konkrétní příběhy z naší nedávné minulosti, a to skrze autentické osudy a vyprávění lidí, které je uloženo na portále Paměť národa. V současnosti Post Bellum nabízí 5 zážitkových workshopů (více najdete na webu, zde).

V těchto týdnech běží v rámci „Učení se příběhy 20. století“ první pilotní projekty a rozbíhají se zkušební moduly pro osmé a deváté třídy ZŠ i střední školy. Pomalu také vzniká úplně nový a rozsáhlý web projektu. Na těchto stránkách budou později vystaveny všechny výstupy žáků a studentů, zapojených do projektu. Post Bellum tam také umístí výuková videa, pracovní listy i webináře. Všechny tyto materiály budou veřejně přístupné.

„Výhodou nového programu v rámci OPVVV je to, že se do něj mohou zapojovat přímo školy.“ popisuje vedoucí vzdělávání v Post Bellum, Magdalena Benešová. „Školy si své zapojení mohou financovat z programu Šablony III, který bude vypisovat Ministerstvo školství,“ dodává. I bez zapojení do „Šablon“ je ale možné, aby se škola zapojila. Velkou výhodou celého programu je také to, že jednotlivé moduly jsou návazné – děti tedy mohou začít např. ve 4. třídě tvorbou komiksu a pokračovat až na střední školu, kdy se naučí udělat video-reportáž.

Projekt Učení příběhy 20. století, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008281 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Totální nasazení,
komiksová kniha

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí.
Tři ženy, jejichž životy spojil nacistický pracovní lágr.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.