Aktuality

Učíme se příběhy

Ač je název dvojsmyslný, není naším cílem nutit děti učit se příběhy pamětníku nazpaměť, naopak, chceme představovat příběhy jako cestu, která vede k hlubšímu poznání nejrůznějších témat.

V dubnu letošního roku jsme získali podporu v rámci OPVVV (Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) při Ministerstvu školství. Program, který Post Bellum připravilo, se jmenuje „Učení příběhy 20. století“. Vzniknou díky němu nové zážitkové workshopy i pět nových výukových modulů ve kterých děti zpovídají pamětníky –  od 4. tříd ZŠ až po studenty ze 4. ročníků středních škol.

Program, který Post Bellum v rámci projektu připravilo, je dál rozdělen na dvě části:

a) Vyprávěj příběhy

b) Zažívej příběhy 

Jak vyzpovídat pamětníka a něco se naučit. A aby to děti bavilo

U první části „Vyprávěj příběhy“ je princip podobný, jako u vzdělávacího projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů. Děti se učí vyzpovídat pamětníka, poznávají při tom z první ruky naši nedávnou historii, naučí se hledat v archivech, ptát se a příběh dál vyprávět. V této první „větvi“ v rámci OPVVV vytváříme spolu s odborníky 5 nových výukových modulů, a nově tak nabídneme programy pro maldší i starší děti, než jsme dokázali zapojit v Příbězích našich sousedů. Vzniká unikátní systém, kdy dítě může postupně projít celým programem a spolu se získanými zkušenostmi na něj klademe větší nároky – od volného povídání si se svými prarodiči pro čtvrťáky na základce až po vedení týmů mladších spolužáků a samostatného uspořádání závěrečné prezentace od A do Z čtvrťáky na středních.

Pro učitele připravujeme podrobnou metodiku včetně série vzdělávacích videí a webinářů ke všem náročnějším činnostem, které děti v projektu čekají.

Všichni účastníci také projdou dotazníkovým šetřením. Ukázka dotazníku.

Poznávat historii zážitkem

V rámci druhé části – „Zažij příběhy“ – vzniknou dva moduly zážitkových workshopů – jeden pro základní a druhý pro střední školy. Při nich děti poznávají konkrétní příběhy z naší nedávné minulosti, a to skrze autentické osudy a vyprávění lidí, které je uloženo na portále Paměť národa. V současnosti Post Bellum nabízí 5 zážitkových workshopů (více najdete na webu, zde).

V těchto týdnech běží v rámci „Učení se příběhy 20. století“ první pilotní projekty a rozbíhají se zkušební moduly pro osmé a deváté třídy ZŠ i střední školy. Pomalu také vzniká úplně nový a rozsáhlý web projektu. Na těchto stránkách budou později vystaveny všechny výstupy žáků a studentů, zapojených do projektu. Post Bellum tam také umístí výuková videa, pracovní listy i webináře. Všechny tyto materiály budou veřejně přístupné.

„Výhodou nového programu v rámci OPVVV je to, že se do něj mohou zapojovat přímo školy.“ popisuje vedoucí vzdělávání v Post Bellum, Magdalena Benešová. „Školy si své zapojení mohou financovat z programu Šablony III, který bude vypisovat Ministerstvo školství,“ dodává. I bez zapojení do „Šablon“ je ale možné, aby se škola zapojila. Velkou výhodou celého programu je také to, že jednotlivé moduly jsou návazné – děti tedy mohou začít např. ve 4. třídě tvorbou komiksu a pokračovat až na střední školu, kdy se naučí udělat video-reportáž.

Projekt Učení příběhy 20. století, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008281 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.