Aktuality

Čin Jan Palacha po 50 letech oslovuje více mladou generaci

Mladí lidé hodnotí čin Jana Palacha pozitivněji než starší generace. 44 % lidí mezi 18 a 24 lety hodnotí jeho čin jako hrdinský, ale lidé ve věku 55 – 64 let vidí Palachovo počínání stejně jen z 19 %. Mladí se také častěji domnívají, že je důležité památku Jana Palacha připomínat, vyplývá to z krátkého šetření, které pro Post Bellum provedla agentura NMS Market Research.

O sebeupálení Jana Palacha před 50 lety slyšelo 81 % mladých lidí mezi 18 a 24 lety.  Většina z nich jeho čin hodnotí kladně – 44 % ho považuje za hrdinství, pouze 26 % jej hodnotí jako zbytečnou oběť.

Téměř všichni starší respondenti ve věku 55-64 let (99 %) vědí o činu Jana Palacha, za hrdinský čin ho však považuje pouze 19 % z nich, 48 % ho hodnotí jako zbytečnou oběť.

Starší a mladší generace se liší i v názoru na to, zda je důležité si čin Jana Palacha připomínat – zatímco 80 % mladých lidí se domnívá, že ano, pouze 60 % lidí ve věku 55-64 let se vyslovilo pro připomínání Palachovy památky.

Ačkoli povědomí o Janu Palachovi je napříč generacemi vysoké, více než polovina dotázaných (56 % ) neví nic o Palachově týdnu, jak se nazývá série demonstrací potlačených komunistických režimem u příležitosti 20. výročí sebeupálení Jana Palacha ve dnech 15.–21. ledna 1989. Nic o Palachově týdnu neví 62 % mladých lidí a 44 % starších respondentů.

Omnibusové šetření provedla agentura NMS Market Research na vzorku 1039 osob ze všech krajů ČR na začátku letošního ledna.

Více informací – zprávu o průzkumu společnosti NMS Market Research najdete zde.

Čas poplyne, ale jeho čin čisté lásky bude navždy povzbuzením

Ke čtení doporučujeme nové články v Magazínu Paměti národa: 

* text o svědectvích z Paměti národa na Jana Palacha vzpomíná jedna z ošetřovatelek, která se o něj starala v nemocnici, sochař Olbram Zoubek a kněz Jakub S. Trojan, který jej pohřbíval

* článek o reakcích české veřejnosti na Palachův čin, vč. některých neznámých fotografií

* text, který se věnuje Palachovu týdnu, sérii demonstrací v lednu 1989, které byly předzvěstí sametové revoluce

Na facebookové stránce Paměti národa najdete rovněž fotogalerii, která zobrazuje atmosféru po sebeupálení Jana Palacha.

Foto: Jiří Haleš

Foto: Jiří Všetečka

Foto: Miroslav Hucek

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.