Aktuality

Příběhy našich sousedů mají pozitivní dopad na žáky i učitele

Vzdělávací program Příběhy našich sousedů má pozitivní dopad na žáky i učitele, vyplynulo z dotazníkového šetření mezi 258 vyučujícími, kteří se do projektu organizace Post Bellum zapojili v letech 2018 a 2017.

Příběhy našich sousedů jsou určené pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se pod vedením svých učitelů a lidí z Post Bellum stávají na několik měsíců dokumentaristy, kteří mají za úkol natočit vyprávění pamětníků, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a z těchto materiálů vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Výsledek své práce nakonec představí na veřejném vystoupení před odbornou porotou.

Po čtyřech letech trvání projektu a zapojení téměř pěti set škol se organizace Post Bellum rozhodla systematicky sbírat hodnocení zapojených pedagogů, a to zejména vzhledem k dopadům projektu. Data, která jsme nasbírali ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS Market Research, nyní v ucelené formě publikujeme.

„Příběhy našich sousedů jsme spustili v roce 2012 proto, že jsme chtěli nabídnout školám nástroj pro zajímavou a interaktivní výuku moderních dějin. Domnívali jsme se, že hlavním benefitem projektu bude zvýšení znalostí dětí o moderních dějinách, a tuto hypotézu jsme chtěli ověřit. Ukázalo se však, že i když se znalosti zlepšují, mnohem větší dopad má projekt na měkké dovednosti dětí a na jejich postoje k nejstarší generaci. Máme z tohoto zjištění radost, i když nepotvrzuje náš předpoklad,“ uvádí k výsledkům šetření  Magdalena Benešová, vedoucí vzdělávacích projektů organizace Post Bellum.

Zapojení škol

Většina učitelů (61 %), kteří se zapojili do projektu, vyučuje na základní škole bez speciálního zaměření, 18 % vyučuje na základní škole se speciálním zaměřením, 12 % na víceletých gymnáziích a pouhá dvě procenta na čtyřletých gymnáziích.

Velký podíl učitelů ocenil pozitivní dopady projektu téměř na všech devět zkoumaných dovedností, přičemž lépe dopadly měkké dovednosti (spolupráce v týmu, prezentační dovednosti, empatie, překonávání překážek) než tvrdé dovednosti (práce s novinářskou technikou) či znalosti (orientace v moderních dějinách).

Vyučující hodnotí jako největší přínos projektu to, že se žáci díky němu naučili lépe spolupracovat v týmu (87 %), vysoce dále hodnotili zlepšení prezentační dovednosti (83 % učitelů), schopnost naslouchat, vcítit se a dovednost správně se zeptat (80 %), přes obtíže dokončit náročný úkol (78 %), práce s novinářskou technikou (73 %) a narativní dovednosti (71 %).

 

 

Projekt sbližuje

Kladné jsou podle výsledků šetření i dopady projektu na postoje žáků, jejich osobnost a vztah ke svému bydlišti.

Přes polovinu učitelů (53 %) uvedlo, že zaznamenali zlepšení vztahu žáků ke starší generaci, a že projekt pomáhá dětem zvýšit sebevědomí (51 %). Projekt podle učitelů posiluje u dětí vztah k místu v menších městech a obcích.

V průběhu práce na projektu Příběhy našich sousedů se také zlepšují vztahy mezi učiteli a žáky. Téměř 70 % učitelů uvedlo, že jim projekt přinesl „příjemné překvapení nad tím, čeho jsou děti schopny“.

Učitelům také pomáhá odpoutat se od stereotypů, s nimiž ke svým žákům přistupují.

„Poznala jsem děti z jiné stránky než v hodinách, objevila v nich skryté dovednosti, mohla ocenit schopnosti, které jindy nevidím,“ uvedla jedna z učitelek, která se zúčastnila šetření.

Dopady na učitele

Učitelé hodnotili pozitivně i profesionální rozvoj, například si uvědomili vlastní nedostatky ve výuce nebo objevili pozitivní dopady projektové výuky.

Velký počet učitelů uvedl, že pro ně bylo velmi obohacující setkání s pamětníkem, ocenili také fakt, že mohli poznat žáky i mimo klasickou výuku, v rámci projektové práce, kterou si díky „Příběhům“ poprvé vyzkoušelo 65 % učitelů.

Celková spokojenost

Spokojenost s projektem vyjadřují učitelé tím, že se do projektu chystají zapojit znovu (celých 83 %) Část učitelů (8 %) vyjádřila nespokojenost se soutěžním charakterem projektu, který podle nich snižuje jeho závažnost a přináší dětem stres a zklamání.

Naprostá většina učitelů, která by se do projektu příští rok nezapojila, uvádí jako důvod své nedostatečné časové možnosti a celkovou náročnost projektu.

Pokud si chcete přečíst celou verzi analýzy dopadu projektu Příběhy našich sousedů, najdete ji zde: Průzkum k projektu PNS

Příběhy našich sousedů 2018

V minulém roce se programu Příběhy našich sousedů zúčastnilo skoro tři sta škol napříč celou Českou republikou. V nich ve 435 týmech pracovalo 1881 žáků, které vedlo 363 učitelů. Na webu projektu www.pribehynasichsousedu.cz najdete přehled všech zapojených měst i výstupy, které v rámci projektu vytvořily děti.

Přehled závěrečných prezentací, které se odehrají v nejbližších týdnech, najdete zde.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.