Aktuality

Příběhy našich sousedů mají pozitivní dopad na žáky i učitele

Vzdělávací program Příběhy našich sousedů má pozitivní dopad na žáky i učitele, vyplynulo z dotazníkového šetření mezi 258 vyučujícími, kteří se do projektu organizace Post Bellum zapojili v letech 2018 a 2017.

Příběhy našich sousedů jsou určené pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se pod vedením svých učitelů a lidí z Post Bellum stávají na několik měsíců dokumentaristy, kteří mají za úkol natočit vyprávění pamětníků, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a z těchto materiálů vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Výsledek své práce nakonec představí na veřejném vystoupení před odbornou porotou.

Po čtyřech letech trvání projektu a zapojení téměř pěti set škol se organizace Post Bellum rozhodla systematicky sbírat hodnocení zapojených pedagogů, a to zejména vzhledem k dopadům projektu. Data, která jsme nasbírali ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS Market Research, nyní v ucelené formě publikujeme.

„Příběhy našich sousedů jsme spustili v roce 2012 proto, že jsme chtěli nabídnout školám nástroj pro zajímavou a interaktivní výuku moderních dějin. Domnívali jsme se, že hlavním benefitem projektu bude zvýšení znalostí dětí o moderních dějinách, a tuto hypotézu jsme chtěli ověřit. Ukázalo se však, že i když se znalosti zlepšují, mnohem větší dopad má projekt na měkké dovednosti dětí a na jejich postoje k nejstarší generaci. Máme z tohoto zjištění radost, i když nepotvrzuje náš předpoklad,“ uvádí k výsledkům šetření  Magdalena Benešová, vedoucí vzdělávacích projektů organizace Post Bellum.

Zapojení škol

Většina učitelů (61 %), kteří se zapojili do projektu, vyučuje na základní škole bez speciálního zaměření, 18 % vyučuje na základní škole se speciálním zaměřením, 12 % na víceletých gymnáziích a pouhá dvě procenta na čtyřletých gymnáziích.

Velký podíl učitelů ocenil pozitivní dopady projektu téměř na všech devět zkoumaných dovedností, přičemž lépe dopadly měkké dovednosti (spolupráce v týmu, prezentační dovednosti, empatie, překonávání překážek) než tvrdé dovednosti (práce s novinářskou technikou) či znalosti (orientace v moderních dějinách).

Vyučující hodnotí jako největší přínos projektu to, že se žáci díky němu naučili lépe spolupracovat v týmu (87 %), vysoce dále hodnotili zlepšení prezentační dovednosti (83 % učitelů), schopnost naslouchat, vcítit se a dovednost správně se zeptat (80 %), přes obtíže dokončit náročný úkol (78 %), práce s novinářskou technikou (73 %) a narativní dovednosti (71 %).

 

 

Projekt sbližuje

Kladné jsou podle výsledků šetření i dopady projektu na postoje žáků, jejich osobnost a vztah ke svému bydlišti.

Přes polovinu učitelů (53 %) uvedlo, že zaznamenali zlepšení vztahu žáků ke starší generaci, a že projekt pomáhá dětem zvýšit sebevědomí (51 %). Projekt podle učitelů posiluje u dětí vztah k místu v menších městech a obcích.

V průběhu práce na projektu Příběhy našich sousedů se také zlepšují vztahy mezi učiteli a žáky. Téměř 70 % učitelů uvedlo, že jim projekt přinesl „příjemné překvapení nad tím, čeho jsou děti schopny“.

Učitelům také pomáhá odpoutat se od stereotypů, s nimiž ke svým žákům přistupují.

„Poznala jsem děti z jiné stránky než v hodinách, objevila v nich skryté dovednosti, mohla ocenit schopnosti, které jindy nevidím,“ uvedla jedna z učitelek, která se zúčastnila šetření.

Dopady na učitele

Učitelé hodnotili pozitivně i profesionální rozvoj, například si uvědomili vlastní nedostatky ve výuce nebo objevili pozitivní dopady projektové výuky.

Velký počet učitelů uvedl, že pro ně bylo velmi obohacující setkání s pamětníkem, ocenili také fakt, že mohli poznat žáky i mimo klasickou výuku, v rámci projektové práce, kterou si díky „Příběhům“ poprvé vyzkoušelo 65 % učitelů.

Celková spokojenost

Spokojenost s projektem vyjadřují učitelé tím, že se do projektu chystají zapojit znovu (celých 83 %) Část učitelů (8 %) vyjádřila nespokojenost se soutěžním charakterem projektu, který podle nich snižuje jeho závažnost a přináší dětem stres a zklamání.

Naprostá většina učitelů, která by se do projektu příští rok nezapojila, uvádí jako důvod své nedostatečné časové možnosti a celkovou náročnost projektu.

Pokud si chcete přečíst celou verzi analýzy dopadu projektu Příběhy našich sousedů, najdete ji zde: Průzkum k projektu PNS

Příběhy našich sousedů 2018

V minulém roce se programu Příběhy našich sousedů zúčastnilo skoro tři sta škol napříč celou Českou republikou. V nich ve 435 týmech pracovalo 1881 žáků, které vedlo 363 učitelů. Na webu projektu www.pribehynasichsousedu.cz najdete přehled všech zapojených měst i výstupy, které v rámci projektu vytvořily děti.

Přehled závěrečných prezentací, které se odehrají v nejbližších týdnech, najdete zde.

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Totální nasazení,
komiksová kniha

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí.
Tři ženy, jejichž životy spojil nacistický pracovní lágr.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.