Aktuality

O německé okupaci vědí nejvíce mladí a starší Češi. Většina se domnívá, že se Češi chovali v době protektorátu statečně

Co se stalo 15. března 1939, vědělo 64 procent respondentů, kteří se účastnili se omnibusového šetření. To pro Post Bellum v únoru provedla agentura pro výzkum trhu NMS Market Research. Průzkumu se zúčastnil reprezentativní vzorek 513 respondentů.

Na otázku „Co se stalo 15. března 1939“ uvedlo 48 %, že začala německá okupace, 8 % začátek protektorátu,  pro 8 %  je toto datum spojené se začátkem 2. světové války. Odpověď nevím uvedlo 33 %  respondentů, přičemž nejmenší znalost prokázali respondenti ve věkové skupině 35-54 let a nejlepší znalost generace nejstarší (55-64 let) a nejmladší (18-24 let). Povědomí o událostech z 15. března 1939 je větší mezi muži – odpověď nevím zvolilo 22 % mužů oproti 43 % žen.

V průzkumu jsme zjišťovali také hodnocení chování Čechů v době protektorátu: 57 % respondentů se domnívá, že se Češi chovali statečně, 16 % chování za protektorátu hodnotí jako lhostejné, 6 % si myslí, že český národ kolaboroval s nacisty, 21 % nemá na chování Čechů v době okupace žádný názor. Nejpozitivněji hodnotili Čechy nejmladší a nejstarší respondenti, nejméně pozitivně věková skupina 25-34 let.

Respondenti měli také zhodnotit chování Čechů vůči Židům v době protektorátu. Podle 39 % Češi Židům pomáhali, 25 % se domnívá, že jsme se chovali lhostejně, 15 % uvedlo, že Češi Židy udávali, 21 procent nemá názor. O tom, že Češi Židům pomáhali, je přesvědčeno nejvíce lidí ve věkové skupině 45-54 let (47 %), nejkritičtější byli k chování Čechů vůči Židům nejmladší respondenti (27 % se domnívá, že Češi pomáhali, 31 % vybralo odpověď lhostejně a 27 % si myslí, že je Češi udávali).

Pouhých 11 procent respondentů vědělo o bitvě u Czajankových kasáren a veliteli kapitánu Karlovi Pavlíkovi, který se 14. března 1939 postavil se svým plukem na odpor německým vojákům. O této události věděli nejvíce obyvatelé Moravy, kde k bitvě došlo – v Olomouckém kraji o bitvě vědělo 21 %, Moravskoslezském 14 % a Zlínském 13 %. Z věkových skupin  ve věku 18-24 let (13 %) . (Na bitvu u Czajankových kasáren vzpomínal pro Paměť národa Svatoslav Kalich).

Podrobné výsledky omnibusového šetření NMS Market Research pro Post Bellum najdete na tomto odkazu.

 

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

E-shop
Paměti národa

Podpořte natáčení pamětníků zakoupením
knih, CD a dárkových předmětů.
Do obchodu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.