Aktuality

O německé okupaci vědí nejvíce mladí a starší Češi. Většina se domnívá, že se Češi chovali v době protektorátu statečně

Co se stalo 15. března 1939, vědělo 64 procent respondentů, kteří se účastnili se omnibusového šetření. To pro Post Bellum v únoru provedla agentura pro výzkum trhu NMS Market Research. Průzkumu se zúčastnil reprezentativní vzorek 513 respondentů.

Na otázku „Co se stalo 15. března 1939“ uvedlo 48 %, že začala německá okupace, 8 % začátek protektorátu,  pro 8 %  je toto datum spojené se začátkem 2. světové války. Odpověď nevím uvedlo 33 %  respondentů, přičemž nejmenší znalost prokázali respondenti ve věkové skupině 35-54 let a nejlepší znalost generace nejstarší (55-64 let) a nejmladší (18-24 let). Povědomí o událostech z 15. března 1939 je větší mezi muži – odpověď nevím zvolilo 22 % mužů oproti 43 % žen.

V průzkumu jsme zjišťovali také hodnocení chování Čechů v době protektorátu: 57 % respondentů se domnívá, že se Češi chovali statečně, 16 % chování za protektorátu hodnotí jako lhostejné, 6 % si myslí, že český národ kolaboroval s nacisty, 21 % nemá na chování Čechů v době okupace žádný názor. Nejpozitivněji hodnotili Čechy nejmladší a nejstarší respondenti, nejméně pozitivně věková skupina 25-34 let.

Respondenti měli také zhodnotit chování Čechů vůči Židům v době protektorátu. Podle 39 % Češi Židům pomáhali, 25 % se domnívá, že jsme se chovali lhostejně, 15 % uvedlo, že Češi Židy udávali, 21 procent nemá názor. O tom, že Češi Židům pomáhali, je přesvědčeno nejvíce lidí ve věkové skupině 45-54 let (47 %), nejkritičtější byli k chování Čechů vůči Židům nejmladší respondenti (27 % se domnívá, že Češi pomáhali, 31 % vybralo odpověď lhostejně a 27 % si myslí, že je Češi udávali).

Pouhých 11 procent respondentů vědělo o bitvě u Czajankových kasáren a veliteli kapitánu Karlovi Pavlíkovi, který se 14. března 1939 postavil se svým plukem na odpor německým vojákům. O této události věděli nejvíce obyvatelé Moravy, kde k bitvě došlo – v Olomouckém kraji o bitvě vědělo 21 %, Moravskoslezském 14 % a Zlínském 13 %. Z věkových skupin  ve věku 18-24 let (13 %) . (Na bitvu u Czajankových kasáren vzpomínal pro Paměť národa Svatoslav Kalich).

Podrobné výsledky omnibusového šetření NMS Market Research pro Post Bellum najdete na tomto odkazu.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.