Aktuality

Budujeme síť škol Paměti národa

Školám, které se zapojují do našich vzdělávacích projektů, nabízíme možnost stát se Školou Paměti národa. Rádi bychom vybudovali síť spolupracujících škol, které jsou nadějí, že tématu moderních dějin je v hodinách věnována dostatečná pozornost, a podpořili aktivní vyučující.

Po vyplnění nominačního formuláře obdrží spolupracující škola certifikát a štítek, který si může umístit na svůj web, a dát tak viditelně najevo, že žáky seznamuje s českou moderní historií prostřednictvím příběhů pamětníků. Pro Školy Paměti národa také uspořádáme akci, na které se budou moci setkat, propojit se a příjemně strávit čas.

Školy Paměti národa chceme propojit proto, abychom ocenili vyučující, s nimiž spolupracujeme na našich vzdělávacích projektech. Velmi si vážíme jejich ochoty a osobního nasazení, bez nichž bychom naše aktivity nemohli uskutečnit.

Pokaždé, když se v médiích objeví kritika učitelů za nedostatečné znalosti žáků moderní české historie, říkáme si, jak k tomuto paušalizování přijdou stovky učitelů, kteří se tématu věnují, a třeba ve svém volném čase vedou žákovské týmy projektu Příběhy našich sousedů. Denně chodí mezi „znuděné puberťáky“ a k tomu poslouchají stížnosti rodičů, že učí jinak, než na co je rodič ze svých školních let zvyklý, případně že učí stejně jako před třiceti lety. A nakonec ještě zaslechnou průpovídku, že „kdo neumí, ten učí“. My víme, že skvělých a aktivních učitelů je na školách spousta, a chceme, aby byli vidět!

Děkujeme za vyplnění formuláře a zapojení do sítě Škol Paměti národa.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.