Aktuality

Multimediální výstava Brno osvobozené!? připomíná hodnotu svobody

Festival Meeting Brno a Paměť národa připomínají multimediální výstavou Brno osvobozené!? nesvobodné období za komunistické totality. Expozice byla vytvořena u příležitosti 30. výročí sametové revoluce a 29. května zahájila 4. ročník festivalu Meeting Brno. Netradiční podzemní prostory vedle památníku Rudoarmějce na Moravském náměstí ožívají příběhy pamětníků až do 28. června 2019.

Výstava nesoudí, netvrdí, nechává bez komentáře promlouvat očité svědky a přímé účastníky klíčových událostí 20. století. S celými příběhy pamětníků se lze seznámil na panelech umístěných na Moravském náměstí, zejména pak prostřednictvím multimediální projekce v podzemních prostorách někdejší přečerpávací stanice u památníku Rudoarmějce.

Vstup je zdarma. Rezervace prohlídek pro skupiny i jednotlivce na www.brno-osvobozene.cz.

„Impulzem pro vznik expozice Brno osvobozené!? byla výzva pořadatelů festivalu Meeting Brno, abychom pro letošní ročník vytvořili společný projekt. Díky skvělé spolupráci s Meetingem, režisérem Robinem Kvapilem a skupinou VISUALOVE se podařilo připravit, věřím, formálně i obsahově velmi atraktivní výstavu. Zážitek z výstavy pak bude možné nechat doznít v přilehlé improvizované kavárně,” uvádí David Butula, ředitel pobočky Paměť národa Jihomoravský kraj.

Festival Meeting Brno každoročně pracuje s veřejným prostorem, v němž připomíná někdy i méně známou, ale důležitou historii. Také z tohoto důvodu vznikla spolupráce s Pamětí národa. Umístěním vybraných festivalových akcí na méně obvyklých místech vznikají nové příležitosti k setkávání lidi, z čehož vychází samotný název festivalu.

„Interaktivní výstava Brno osvobozené!? se bude konat v zajímavém podzemním prostoru na Moravském náměstí, kam není možnost se jindy podívat,“ říká ředitel festivalu Petr Kalousek a dodává: „Tento rok připravujeme v ulicích města mimo jiné divadelní představení vycházející ze známého projevu Václava Havla v Oslu nebo sólové taneční performance připomínající dramatické události srpna 1969.“

Meeting Brno letošním ročníkem reflektuje téma svobody a její hodnoty v dobách komunismu i dnes. Jasný podtitul „teď když máme, co jsme chtěli“ vybízí k zamyšlení nad cenou svobody v dnešní společnosti. Festival se koná od 29. května do 9. června a návštěvníky láká na více než 40 akcí žánrově pestrého programu, jenž se skládá z výstav, diskusních fór, letního kina, tance, divadla, literatury, procházek, pietních akcí a mnoha dalšího.

Výstava je koprodukčním projektem Paměti národa Jihomoravský kraj a festivalu Meeting Brno a uskutečňuje se pod záštitou starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla. Veškeré příběhy pamětníků zaznamenala pobočka Paměti národa v Brně.

Výpovědi brněnských pamětníků pocházejí ze sbírky Paměť národa, která v současnosti zpřístupňuje veřejnosti téměř 5 000 svědectví o událostech 20. století na www.pametnaroda.cz. Sbírku spravuje nezisková organizace Post Bellum, o.p.s. ve spolupráci s partnerskými organizacemi – Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem.

Historický kontext výstavy Brno osvobozené!?
Návštěvníci se dozvědí o klíčových poválečných událostech v Brně, které bylo osvobozeno Rudou armádou 25. dubna 1945. Poválečné Československo se však ze svobody neradovalo dlouho. V únoru 1948 se moci chopili komunisté a nastala doba politických procesů. Krátké období nadechnutí na jaře 1968 ukončila invaze vojsk Varšavské smlouvy. Připomenutí okupace ve dnech 21. a 22. srpna 1969 brutálně potlačily již československé bezpečnostní složky. I přes mrazivé ticho normalizace v Brně působila demokratická opozice. V prostředí undergroundu vznikala nová díla, vydávaly se samizdaty, pedagogové vyloučení z vysokých škol pořádali semináře a přednášky. Naděje na svobodu a demokracii se naplnila až v listopadu 1989.

Kontakt:
Festival Meeting Brno, Barbora Olšanová, PR / Media barbora.olsanova@meetingbrno.cz,+420 725 129 239
Paměť národa Jihomoravský kraj, David Butula, david.butula@postbellum.cz, ředitel pobočky, Bratislavská 249/68, 602 00 Brno, +420 736 531 654

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.