Aktuality

Ochranná známka vlčí mák

Na Post Bellum se přes své právní zastoupení obrátil nadační fond REGI Base I s nabídkou na exkluzivní licenci na používání symbolu „Vlčích máků“. Nezisková společnost Post Bellum i nadále při veřejné sbírce ke Dni válečných veteránů a v doprovodné komunikaci používá a bude používat stejný motiv vlčího máku, který využívala od začátku své sbírky. A podle vyjádření právníka Ivo Jandy tak mohou učinit i další organizace či spolky, které motiv červené květu v souvislosti se Dnem válečných veteránů používají.

„Ač záměry vašeho klienta pomáhat válečným veteránům jsou nepochybně vznešené a bohulibé, zapsaná registrace na ochrannou známku „Vlčí Mák“ u ÚPV neopravňuje Fond REGI k tomu, aby si monopolizoval používání tohoto rozšířeného symbolu a od třetích osob vybíral poplatky za jeho využívání. Považuji za poněkud sporné odvolávat se na jedné straně na vyšší morální zásady a respektování zákona a na straně druhé komerčně těžit z užívání tradičního symbolu padlých vojáků, který takto začal být ve světě používán už těsně po skončení 1. světové války,“ píše se ve vyjádření právníka Iva Jandy ze společnosti White & Case, který zastupuje Post Bellum.

V jeho vyjádření pro právní kancelář, zastupující REGI Base se dále uvádí: „Výslovně je pak třeba upozornit na § 10 odst. 1, písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.-zákon o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je vlastník ochranné známky povinen strpět poctivého užívání třetí osobou označení nebo údajů, které nemají rozlišovací způsobilost. Vaším klientem registrovaná ochranná známka je chráněna pouze jako obrazová známka v daném provedení a nelze ji rozšiřovat na jiné slovní a obrazové užití. Post Bellum používá jinou podobu vlčího máku, než má váš klient registrovanou, a rovněž jiné spolky užívající tento symbol pracují s různým vyobrazením vlčího máku. Činnost Post Bellum a případně třetích osob užívajících ve své činnosti symbol vlčího máku nepodléhá omezením vyplývajícím ze známkoprávní registrace vašeho klienta, pakliže se jedná o užívání jiné podoby vlčího máku než té vyobrazené na ochranné známce Fondu REGI.

Celý dopis najdete zde: Letter to Schuller, Kordacova & Partners, advokátní kancelář from November 6, 2019

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.