Aktuality

Záměr Institutu Paměti národa v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích usiluje jihočeská pobočka Paměti národa o pronájem goticko-renesančního objektu Rabenštejnské věže.  Jedna z nejstarších budov ve městě by tak mohla dostat náplň, která už tak dějinami prodchnutou věž doplní o současnou a živou historii.

Pobočka Paměti národa v jižních Čechách chce v prostoru Rabenštejnské věže vybudovat tzv. Institut Paměti národa, tedy atraktivní a pulzující nový bod na kulturní mapě krajského města. Probíhat by zde měla nejen základní a nejdůležitější činnost Paměti národa, spočívající v natáčení pamětníků, ale zejména otevřená činnost výstavní, vzdělávací a společenská. Výstavami se v současné době už pomalu přestávají rozumět jen panelové výstavy na nosičích a do popředí se stále více dostávají moderní audiovizuální prvky. Jak si Paměť národa vyzkoušela na dvou velkých projektech – výstavě „Paměť národa“ v Praze „na Stalinu“ na Letné v roce 2018 a Brno osvobozené?! v jihomoravské metropoli v roce 2019 – více atraktivní pro veřejnost jsou výstavy, které kombinují videoprojekci s videomappingem. Takovéto výstavy má jihočeská pobočka ambici realizovat v nádherných klenutých prostorách přízemí objektu Rabenštejnské věže.

Místo pro vzdělávací činnost Paměti národa …

… která spočívá mimo jiné v zážitkových workshopech, které se vždy přímo váží k nějakému dějinnému uzlu v Československé historii 20. století a také k jednomu, nebo více pamětnickým osudům, které jsou zaznamenány v archivu Paměti národa. V prostorách věže by naši kolegové rádi také přivítali žáky a studenty pracující na pololetních projektech nazvaných Příběhy našich sousedů, v němž si studenti sami najdou pamětníka ze sousedství, jehož příběh v týmu zaznamenají, vytvoří reportáž či jiný výstup a na závěr vše prezentují publiku. A v neposlední řadě by v Rabenštejnské věži měly mít prostor také pravidelné besedy a debaty se zajímavými hosty na témata spjatá s historií i současností.

Prostor pro setkávání a společenskou diskusi

Společenská úloha práce Paměti národa spočívá v atraktivní nabídce zejména pro obyvatele města a také v přidané hodnotě pro turisty. Podkrovní prostor Rabenštejnské věže by měl v daných termínech sloužit místním spolkům, vnitřní dvůr zase vybízí k pořádání sousedských aktivit typu veřejného promítání filmů např. z dílny Paměti národa, v zimních měsících by prostor zaplnily adventní dílny, možností je i zabijačka.

Samozřejmostí je zapojení prostor věže do veřejných akcí, které ve městě probíhají (Majáles, Město lidem, lidé městu, Panská ulička, atd.). Počítá se také s oživením předprostoru před samotným vstupem do objektu. Bílé plochy stěn jsou ideálním „plátnem“

na které by jihočeská pobočka ráda promítala ve významných dnech fragmenty z archivu Paměti národa, nebo přímo celé filmy. Předprostor sám, který tvoří de facto piazzetu v historickém centru, je ideální místo pro zajímavé instalace, které kolemjdoucí zaujmou a přimějí vstoupit do samotné budovy věže.

Posílení vazeb s Rakouskem a Německem

Samostatnou kapitolou je vznikající projekt Centra paměti česko-rakouského pohraničí, jehož pilotní díl bude spuštěn letos v partnerství s rakouskými kolegy ze spolku Freies Radio Freistadt. Jedná se o zrcadlení osudů českých a rakouských občanů, kteří budou vyprávět o svých životech v období let 1945-1989. Cílem je posílit vazby mezi jihočeským a hornorakouským krajem, ukázat jak se během druhé poloviny dvacátého století vyvíjely vztahy na úrovni zemí i jednotlivců a co si naši jižní sousedé o nás mysleli a naopak. Stejný projekt chystá jihočeská pobočka rozvinout i s německou stranou. Mohl by tím vzniknout svého druhu unikátní projekt, který propojí česko-rakouské a česko-německé vztahy na novou, regionální úroveň. Samozřejmě, že takový projekt přinese jednak atraktivní náplň pro německojazyčné turisty v Jihočeském kraji a také poskytne mnoho příležitostí pro základní a střední školy k prohloubení kontaktů s rakouskými a německými partnery, nebo navázání kontaktu s novými.

Celý projekt-záměr Institutu Paměti národa v Českých Budějovicích najdete v dokumentu zde:

ipn_ČB

Kontakty:

Paměť národa Jihočeský kraj

ředitel:
Tomáš Trantina
tomas.trantina@postbellum.cz
+420 602 626 653

Facebook Paměť národa Jihočeský kraj, web

Vedoucí regionálního rozvoje Paměti národa
Martin Kroupa
martin.kroupa@postbellum.cz
+420 721 258 816

….V minulém roce jsme v Českých Budějovicích a jižních Čechách realizovali mimo jiné:

 • 4 exteriérové výstavy – Příběhy našich sousedů, „Když spadla železná opona“ v Českých Budějovicích a Týně nad Vltavou a „Nezapomeňme“ v ČB
 • vzpomínkový večer na Jana Palacha  v lednu 2019
 • Běh pro Paměť národa v květnu
 • Koncert za oběti komunismu v červnu 2019)
 • happening k připomenutí protestů proti okupaci v roce 1969, promítání dokumentu z dílny Paměti národa na náměstí v ČB, srpen 2019
 • pokládání 11 kamenů zmizelých v ČB, následná večerní přednáška Adama Drdy na téma Holokaust, září 2019
 • výstavu a promítání dokumentu ke 30 letům sametové revoluce v rámci celorepublikového projektu Paměti národa „Nezapomeňme“, listopad 2019
 • speciální běh vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů k 30. výročí svobody v Českém Krumlově, závěr v listopadu 2019
 • veřejnou sbírku Paměti národa ke Dni válečných veteránů, 1. – 14. listopad 2019
 • debatu pro veřejnost „Nezapomeňme – Dobrovský, Kroupa, Šesták“, listopad 2019
 • upomínkový večer k výročí úmrtí Václava Havla, večerní setkání „Pojďme číst Havla“, prosinec 2019
Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.