Aktuality

Záměr Institutu Paměti národa v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích usiluje jihočeská pobočka Paměti národa o pronájem goticko-renesančního objektu Rabenštejnské věže.  Jedna z nejstarších budov ve městě by tak mohla dostat náplň, která už tak dějinami prodchnutou věž doplní o současnou a živou historii.

Pobočka Paměti národa v jižních Čechách chce v prostoru Rabenštejnské věže vybudovat tzv. Institut Paměti národa, tedy atraktivní a pulzující nový bod na kulturní mapě krajského města. Probíhat by zde měla nejen základní a nejdůležitější činnost Paměti národa, spočívající v natáčení pamětníků, ale zejména otevřená činnost výstavní, vzdělávací a společenská. Výstavami se v současné době už pomalu přestávají rozumět jen panelové výstavy na nosičích a do popředí se stále více dostávají moderní audiovizuální prvky. Jak si Paměť národa vyzkoušela na dvou velkých projektech – výstavě „Paměť národa“ v Praze „na Stalinu“ na Letné v roce 2018 a Brno osvobozené?! v jihomoravské metropoli v roce 2019 – více atraktivní pro veřejnost jsou výstavy, které kombinují videoprojekci s videomappingem. Takovéto výstavy má jihočeská pobočka ambici realizovat v nádherných klenutých prostorách přízemí objektu Rabenštejnské věže.

Místo pro vzdělávací činnost Paměti národa …

… která spočívá mimo jiné v zážitkových workshopech, které se vždy přímo váží k nějakému dějinnému uzlu v Československé historii 20. století a také k jednomu, nebo více pamětnickým osudům, které jsou zaznamenány v archivu Paměti národa. V prostorách věže by naši kolegové rádi také přivítali žáky a studenty pracující na pololetních projektech nazvaných Příběhy našich sousedů, v němž si studenti sami najdou pamětníka ze sousedství, jehož příběh v týmu zaznamenají, vytvoří reportáž či jiný výstup a na závěr vše prezentují publiku. A v neposlední řadě by v Rabenštejnské věži měly mít prostor také pravidelné besedy a debaty se zajímavými hosty na témata spjatá s historií i současností.

Prostor pro setkávání a společenskou diskusi

Společenská úloha práce Paměti národa spočívá v atraktivní nabídce zejména pro obyvatele města a také v přidané hodnotě pro turisty. Podkrovní prostor Rabenštejnské věže by měl v daných termínech sloužit místním spolkům, vnitřní dvůr zase vybízí k pořádání sousedských aktivit typu veřejného promítání filmů např. z dílny Paměti národa, v zimních měsících by prostor zaplnily adventní dílny, možností je i zabijačka.

Samozřejmostí je zapojení prostor věže do veřejných akcí, které ve městě probíhají (Majáles, Město lidem, lidé městu, Panská ulička, atd.). Počítá se také s oživením předprostoru před samotným vstupem do objektu. Bílé plochy stěn jsou ideálním „plátnem“

na které by jihočeská pobočka ráda promítala ve významných dnech fragmenty z archivu Paměti národa, nebo přímo celé filmy. Předprostor sám, který tvoří de facto piazzetu v historickém centru, je ideální místo pro zajímavé instalace, které kolemjdoucí zaujmou a přimějí vstoupit do samotné budovy věže.

Posílení vazeb s Rakouskem a Německem

Samostatnou kapitolou je vznikající projekt Centra paměti česko-rakouského pohraničí, jehož pilotní díl bude spuštěn letos v partnerství s rakouskými kolegy ze spolku Freies Radio Freistadt. Jedná se o zrcadlení osudů českých a rakouských občanů, kteří budou vyprávět o svých životech v období let 1945-1989. Cílem je posílit vazby mezi jihočeským a hornorakouským krajem, ukázat jak se během druhé poloviny dvacátého století vyvíjely vztahy na úrovni zemí i jednotlivců a co si naši jižní sousedé o nás mysleli a naopak. Stejný projekt chystá jihočeská pobočka rozvinout i s německou stranou. Mohl by tím vzniknout svého druhu unikátní projekt, který propojí česko-rakouské a česko-německé vztahy na novou, regionální úroveň. Samozřejmě, že takový projekt přinese jednak atraktivní náplň pro německojazyčné turisty v Jihočeském kraji a také poskytne mnoho příležitostí pro základní a střední školy k prohloubení kontaktů s rakouskými a německými partnery, nebo navázání kontaktu s novými.

Celý projekt-záměr Institutu Paměti národa v Českých Budějovicích najdete v dokumentu zde:

ipn_ČB

Kontakty:

Paměť národa Jihočeský kraj

ředitel:
Tomáš Trantina
tomas.trantina@postbellum.cz
+420 602 626 653

Facebook Paměť národa Jihočeský kraj, web

Vedoucí regionálního rozvoje Paměti národa
Martin Kroupa
martin.kroupa@postbellum.cz
+420 721 258 816

….V minulém roce jsme v Českých Budějovicích a jižních Čechách realizovali mimo jiné:

 • 4 exteriérové výstavy – Příběhy našich sousedů, „Když spadla železná opona“ v Českých Budějovicích a Týně nad Vltavou a „Nezapomeňme“ v ČB
 • vzpomínkový večer na Jana Palacha  v lednu 2019
 • Běh pro Paměť národa v květnu
 • Koncert za oběti komunismu v červnu 2019)
 • happening k připomenutí protestů proti okupaci v roce 1969, promítání dokumentu z dílny Paměti národa na náměstí v ČB, srpen 2019
 • pokládání 11 kamenů zmizelých v ČB, následná večerní přednáška Adama Drdy na téma Holokaust, září 2019
 • výstavu a promítání dokumentu ke 30 letům sametové revoluce v rámci celorepublikového projektu Paměti národa „Nezapomeňme“, listopad 2019
 • speciální běh vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů k 30. výročí svobody v Českém Krumlově, závěr v listopadu 2019
 • veřejnou sbírku Paměti národa ke Dni válečných veteránů, 1. – 14. listopad 2019
 • debatu pro veřejnost „Nezapomeňme – Dobrovský, Kroupa, Šesták“, listopad 2019
 • upomínkový večer k výročí úmrtí Václava Havla, večerní setkání „Pojďme číst Havla“, prosinec 2019
Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Totální nasazení,
komiksová kniha

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí.
Tři ženy, jejichž životy spojil nacistický pracovní lágr.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.