Aktuality

Centrum pomoci Paměti národa pokračuje dál

Centrum pomoci Paměti národa funguje od 19. března a je ohromné, co se za tu dobu stalo. Kontaktovali jsme přes 5000 tisíc pamětníků dopisy i e-maily, s 2972 tisíci jsme mluvili po telefonu a 227 z nich využilo naši pomoc. 59 z nich pomáháme pravidelně.

Můžeme říct, že jsme zvládli první velký úkol – pomoci pamětníkům v době akutní pandemie. Nyní se Centrum pomoci rozvíjí dál a stává se trvalou součástí aktivit Paměti národa. Budeme velice rádi, když u toho budete s námi. Centru pomoci Paměti národa chce v první řadě vytvořit v krajských městech mezigenerační kluby. Během tisíců hodin, které jsme strávili s pamětníky při rozhovorech po telefonu, se ukázalo, že často potřebují jednoduchou věc – nebýt sami. Mít možnost si s někým popovídat o tom, co prožili a co prožívají dnes. V mezigeneračních klubech se proto budou moci pamětníci setkávat nejen mezi s sebou, ale také s lidmi, kteří k nim mají názorově blízko nebo s mladší generací. Součástí bude zajímavý program a také budeme vytvářet příležitosti, kdy se budou moci setkávat se členy Klubu přátel Paměti národa.

Činnost centra je založena na dobrovolné práci a celkem se nám přihlásilo přes 500 dobrovolníků. Rukou připravených pomoci tak bylo výrazně více než těch, kteří pomoc potřebovali, proto jsme jejich nabídky nemohli v mnoha případech ani využít. Dobrovolníci doručovali pamětníkům ochranné pomůcky, nákupy nebo vyzvedávali léky, ale také s nimi mluvili po telefonu. Velkou solidaritu vyjádřili lidé i finančními dary na účet Centra pomoci. Tyto prostředky udržely centrum v chodu nejen v době nouzového stavu, ale udrží ho i v dalším měsících.

Společně s našimi dobrovolníky budeme samozřejmě pokračovat  v tom, co děláme už teď. Budeme pomáhat pamětníkům v jejich každodenních potřebách či v problémových situacích. Také budeme pracovat na tom, aby lidé perzekvovaní v období komunismu, kteří kvůli tomu mají v současnosti často nízké důchody, měli zajištěné stejné podmínky, jako bývalí prominenti. Pomůžeme jim prožít důstojné stáří.

 

 

Centrum pomoci je určeno pamětníkům, jejichž vzpomínky zaznamenali dokumentaristé v rámci projektu www.pametnaroda.cz. Nabízí pomocnou ruku protinacistickým a protikomunistickým odbojářům, přeživším holokaustu, bývalým politickým vězňům, disidentům. Všem, kteří pro Paměť národa vyprávěli svůj příběh a jejich nejbližším.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.