Aktuality

Prohlášení Paměti národa k Bělorusku

V Bělorusku se dnes píší dějiny, utváří se paměť běloruského národa. Právě v těchto dnech bijí na ulicích, týrají v celách i naše spolupracovníky – dokumentaristy Paměti národa.

Vláda v čele s bývalým prezidentem Lukašenkem se pácháním těchto zločinů proti svobodě a demokracii – tak jako už tolikrát v uplynulých desetiletích – postavila na stranu diktátorských a totalitních režimů 20. století. Paměť národa bude usilovat o to, aby se na tyto dny nikdy nezapomnělo.

Pomůžeme našim přátelům vybudovat Běloruskou Paměť národa. Věříme, že tak jako se zhroutily totalitní režimy, které vlády v naší zemi, jednoho dne budou mít možnost zvolit si svobodně své politické zástupce také běloruští občané.

Milí přátelé v Bělorusku, nevzdávejte se! Hlavu vzhůru! Jsme s Vámi!

Paměť národa v Bělorusku

Od začátku letošního roku organizujeme v Bělorusku partnerskou síť organizací a dokumentaristů, kteří zaznamenávají rozhovory převážně s pamětníky 2. světové války, stalinských represí, zpovídáme i politické vězně Lukašenkova režimu. Zorganizovali jsme s partnery několik setkání ve školách, přednášeli jsme o Paměti národa, atd.

Naši přátelé a projektoví partneři nám v těchto dnech píší silné emotivní e-maily o dramatické situaci v Bělorusku. Někteří z nich byli zbiti přímo na ulici ozbrojenými složkami režimu, jiní – již před prezidentskými „volbami“ občanští aktivisté – se snaží s rodinami dostat přes hranice a uniknout zatčení. Prožívají nesmírně vypjaté chvíle. S dojetím a hlubokým pohnutím sledujeme jejich nasazení, touhu po svobodě, vzdor proti nedemokratickému režimu.

Prosíme Vás všechny, dejme hlasitě najevo, že je podporujeme a nejsou v tomto boji osamocení. Účastněme se demonstrací za Bělorusko, podpořme důvěryhodné organizace působící v Bělorusku například Občanské Bělorusko, dejme svůj postoj najevo na sociálních sítích, apelujme na vlivné osobnosti, na představitele našeho státu, aby vyjádřili podporu běloruské demokratické opozici, atd.

Moc děkujeme.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.