Aktuality

Post Bellum změnilo právní subjektivitu na zapsaný ústav

Rádi bychom vás informovali, že Post Bellum změnilo dne 26. 10. 2020 právní subjektivitu z obecně prospěšné organizace (vyjádřeno zkratkou za naším názvem: o.p.s)  na zapsaný ústav (z.ú.). Transformovali jsme se z jedné právní formy neziskové organizace na jinou, která nám umožňuje v praxi lépe fungovat, zakládat pobočky a další právnické osoby apod.
Pro partnery, dárce, dodavatele aj. se nic nemění (kromě té koncovky v názvu: Post Bellum, z.ú.). Sídlo, IČO a pochopitelně i právní kontinuita je zachována. Všechny smlouvy, objednávky, závazky atd., které jsou  uzavřené za o.p.s. platí i nadále pro z. ú.
Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.