Aktuality

Dobročinná aukce výtvarných děl pro Paměť národa přinesla 1 456 000 korun

Aukce deseti obrazů a jedné sochy, která se konala on-line na portálu Livebid, přinesla pro Paměť národa celkem 1 456 000 korun. Své kupce našlo osm děl, za nejvyšší částku, 360 tisíc korun se vydražil obraz Milenci od malíře FRANTY.

Díla do aukce věnovali sami autoři i  galerie a sběratelé: Jiří Sozanský, Tomáš Císařovský, Pavla Malinová, Kryštof Kintera, Tomáš Predka, Daniel Balabán, Ondřej Basjuk, Jiří Kornatovský, Jan Padyšák, FRANTA,  MODERN ART GALLERY, Jiri Svestka Gallery Prague a nadace The Pudil Family Foundation.

Všem umělcům, sběratelům a galeriím a také dražitelům patří obrovský dík.

Výtěžek využije společnost Post Bellum na činnost svého Centra pomoci Paměti národa, které pomáhá pamětníkům v době, kdy jsou ohroženi nemocí covid-19. Centrum hodlá své aktivity v budoucnu dále rozšiřovat, mimo jiné v oblasti propojování seniorů s mladší generací, například prostřednictvím zřizování mezigeneračních center a dalších aktivit.

 

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.