Aktuality

Hledáme ředitele/ředitelku Gymnázia Paměti národa

Post Bellum, z. ú. otevírá v Praze v září 2021 první ročník čtyřletého Gymnázia Paměti národa, které bude zaměřené na celostní rozvoj studentů, mezigenerační učení, humanitní a mediální studia.

Hledáme lídra, který má silný tah na branku a věří, že dokáže vybudovat nejen kvalitní instituci, ale také fungující komunitu lidí. Hledáme člověka, který vezme projekt GPN za svůj, bude se brát za zápis školy do školského rejstříku v probíhajícím řízení, stejně jako o co nejlepší personální a materiální zajištění školy.

Dokážete motivovat sebe i své okolí? Nebojíte se rozhodování a odpovědnosti, ale berete si jí jen tolik, kolik dokážete unést? Umíte přenechat důvěru a odpovědnost druhým?

Hledáme člověka, který se nebojí administrativy a umí se orientovat ve školské legislativě, protože ví, že je nepostradatelným rámcem, v němž se vzdělávání poskytuje. Zároveň se umí ve vytyčeném prostoru daném zákony pohybovat svobodně tak, aby dokázal vytvořit místo pro výchovu svobodných, mravně ukotvených, zodpovědných a angažovaných mladých lidí. Takových, na které bude hrdý, až budou školu opouštět. Podstatné je, aby byl ztotožněn s filosofií školy, a znal Post Bellum i Paměť národa, které školu zřizují. Výhodou je pedagogická praxe a/nebo zkušenosti s řídící pozicí.

Nabízíme příležitost podílet se na vzniku školy, která má ambici stát se výjimečným vzdělávacím počinem v ČR a přispět k tomu, aby se v této zemi dobře žilo. A to nejen studentům a pedagogům školy, ale i jejich okolí, které budou svými životy a svou činností ovlivňovat. Taková příležitost skýtá naplňující, dobrodružnou a smysluplnou práci, spolupráci s inspirativní neziskovou organizací, práci v zajímavém týmu, možnost uplatnit své vize a podílet se na výuce. Nabízíme plný, případně  – v přípravné fázi  -poloviční úvazek, který se nejpozději od července 2021 navýší na plný.

Prvními úkoly nového ředitele/ředitelky GPN bude:

  • výběr a budování pedagogického sboru ve spolupráci s přípravným týmem
  • školská administrativa (komunikace s MŠMT, akreditace)
  • zajištění finančního a materiálního vybavení školy (ve spolupráci s Post Bellum)
  • příprava prvního přijímacího řízení a marketingové strategie

Máte-li nějaké otázky, napište nám, rádi Vám odpovíme. Svůj životopis a krátký motivační dopis nám prosím pošlete do 1. 1. 2021 na e-mail tereza.slachova@postbellum.cz. V motivačním dopise prosím uveďte, které z vlastností a dovedností popsaných výše vám budou nejvíce chybět, případně jak byste je uměl/a kompenzovat. Napište také, co vám jde dobře, co umíte a co vás baví.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.