Aktuality

Akademie Paměti národa přispívá ke zlepšení neformálního vzdělávání

Společnost Post Bellum se posledních sedm let aktivně věnuje neformálnímu vzdělávání a za tu dobu vybudovala celorepublikovou síť koordinátorů a lektorů v projektech Příběhy našich sousedů, v divadelních kroužcích nebo zážitkových workshopech. Jak lépe komunikovat s učiteli, jak jim pomoci zkvalitnit výuku a inspirovat je? Jak v zážitkových workshopech předat účastníkům to podstatné a nadchnout je pro věc? Jak se navzájem obohacovat, sdílet zkušenosti a neustále se posouvat kupředu?

Díky podpoře v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) při Ministerstvu školství jsme v září 2020 mohli začít realizovat projekt s názvem Akademie Paměti národa. Ten nám umožní udržet a dále zvyšovat odbornou kvalitu našich pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.

Projekt Akademie Paměti národa je rozdělen na dvě hlavní části:

1) Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání

Spolupracujeme s více než stovkou pracovníků v neformálním vzdělávání z velkých i malých obcí po celé České republice, ať už se jedná o koordinátory projektu Příběhy našich sousedů, lektory zážitkových workshopů nebo lektory v našich divadelních kroužcích. Projekt Akademie Paměti národa jim umožní se dále vzdělávat a rozvíjet svoje schopnosti, a to především v oblasti komunikace, projektové výuky, osobnostně sociálního rozvoje nebo čtenářské gramotnosti.

2) Tandemová výuka

V projektu Příběhy našich sousedů spolupracuje koordinátor s učitelem, který vede žákovský tým. Tandemová výuka posune tuto spolupráci na vyšší úroveň a umožní efektivnější propojení formálního a neformálního vzdělávání, vzájemné obohacení a odborný růst obou. Příkladem může být třeba hodina dějepisu, ve které učitel představí žákům probírané téma, koordinátor ho doplní příběhem konkrétního pamětníka, který události prožil. Společně se budou podílet nejen na samotné realizaci výuky, ale také na její přípravě a závěrečné reflexi. V tandemové výuce se pak zaměříme také na dvojice lektor – lektor a koordinátor – koordinátor, kdy vzájemná spolupráce nabídne mnoho nových impulsů k další práci.

 

Cílem projektu Akademie Paměti národa je především zkvalitnit samotný vzdělávací proces, a to nejen prostřednictvím systematického vzdělávání našich spolupracovníků, ale i užší a hlubší spolupráce našich koordinátorů a lektorů s učiteli i žáky. Zástupci formálního i neformálního vzdělávání tak budou mít možnost se vzájemně lépe pochopit a ve výukovém procesu inspirovat.

 

Projekt Akademie Paměti národa, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016585 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

 

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.