Aktuality

Na projektu Příběhy našich sousedů pracují společně břeclavští i vídeňští studenti

Příběhy, které bychom neměli zapomenout, zaznamenají během letošního jara studenti Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Břeclav a studenti z Reálného gymnázia Školského spolku Komenský ve Vídni.

Studentské dokumentaristické týmy natočí celoživotní vzpomínky pamětníků. Zaznamenané příběhy zpracují do video reportáží. Ty se pak objeví nejen na www.pribehynasichsousedu.cz, ale stanou se i součástí archivu Paměť národa. Budou tak uchovány pro další generace. Výstupy budou také prezentovány ve formě výstavy a závěrečné prezentace na konci projektu.

Cílem projektu Příběhy našich sousedů je vzbudit zájem o historii 20. století a podpořit rozvoj kritického myšlení u dospívající mládeže. Projekt je však přínosný také pro pamětníky, kteří se mohou podělit o svůj životní příběh. Zpracované studentské výstupy na webu či na výstavě mohou oslovit publikum napříč mnoha věkovými i sociálními skupinami a svou netradiční formou probouzí zájem o dějiny 20. století.

Přeshraniční projekt Příběhy našich sousedů s registračním číslem KPF-02-212 pořádá organizace Post Bellum společně s rakouským partnerem organizací Family Business a vznikl za finanční podpory Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.