Aktuality

Hospodářské dějiny a 90. léta: Mezinárodní projekt zkoumá porevoluční podnikání

Rok 1989 znamenal nejen pád komunismu, ale také počátek nového byznysu. Začátek 90. let přinesl prudký nárůst internacionalizace, europeizace a globalizace. V rámci mezinárodního projektu zpracováváme téma expanze rakouských investic do Československa, později České republiky, a jejich důsledky pro obě strany v mnoha ohledech. Jde o společný projekt Post Bellum s Institutem pro historii venkovských oblastí (IGLR), nezávislým výzkumným ústavem zabývajícím se prací a životem na venkově.

Kolegové z IGLR zpracovávají téma formou historického výzkumu a pomocí audio rozhovory. Na jejich základě pak chceme natočit s vybranými pamětníky videorozhovory, které budou širší veřejnosti představeny formou bilingvního dokumentárního filmu a indoor výstavy. Samotné rozhovory zveřejníme na webu Paměti národa. IGLR vybrané a zpracované rozhovory zveřejní v publikaci a na svém webu. Výstupy budou představeny prostřednictvím konferencí v Rakousku a v ČR.

Přeshraniční projekt „Převrat v obchodu – nové trhy: Přeshraniční hospodářské dějiny“ s registračním číslem KPF-02-228 pořádá organizace Post Bellum společně s rakouským partnerem Institut für Geschichte des ländlichen Raumes a vznikl za finanční podpory Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.