Aktuality

Jsme nově součástí projektu iKAP II – inovace ve vzdělávání

Spouštíme pilotní projekt Síť škol Paměti národa pro učitele dějepisu a společenských věd z pražských středních a základních škol. Síť bude fungovat jako networkingová platforma, v jejímž rámci které dostanou učitelé dostanou možnost potkat se se svými kolegy z jiných škol. Je to příležitost pro výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci i společné  setkávání, což je důležité pro výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci a hledání východisek z problémů, se kterými se při výuce potýkají. Učitelům nabídneme seminář zaměřený na třídnické hodiny, připravený ve spolupráci s lektory z Post Bellum a Skautského institutu, který se bude věnovat tomu, jak vylepšit klima ve třídě a vytvořit pro žáky i učitele bezpečný prostor pro otevřenou komunikaci. Pro účastníky dále chystáme lekce využití prvků dramatické výchovy ve výuce, semináře zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, kde se mohou inspirovat, jak pracovat s knihou a komiksem ve výuce, jak si připravit vlastní čtenářskou lekci. Budeme se věnovat i tématům, která jsou Post Bellum velmi blízká, jako je využití pamětnických příběhů ve výuce. Během seminářů učitelé vždy dostanou možnost vyzkoušet si různé techniky a konkrétní aktivity, aby je mohli aplikovat ve výuce. Učitele z pražských škol, kteří se do Sítě škol Paměti národa přihlásí, čeká zhruba osm setkání rozložených do celého školního roku 2021/2022, z nichž první z nich se uskuteční 16. září během programu Slavnosti škol Paměti národa.

Projekt Příběhy našich sousedů, který je primárně určený pro žáky základních škol, rozšiřujeme i na pražské střední školy. Studenti se na šest měsíců stanou rozhlasovými či televizními dokumentaristy. Za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum vyzpovídají pamětníka, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, zkoumají archivy a nakonec vytvoří rozhlasovou reportáž či video dokument.

Na prázdniny připravujeme tři letní divadelní dílny s názvem Cena svobody a demokracie, na kterých se studenti se seznámí  se základy divadelní práce. Vyvrcholením jejich týdenní práce bude divadelní představení, které společně nazkouší. Na letní dílny na podzim naváže dvousemestrální Divadelní kroužek Paměti národa určený středoškolákům.

Pro třídní kolektivy nabízíme Zážitkové workshopy Paměti národa a jejich varianty, tzv. kinopříběhy a čtenářské dílny. Lektoři Post Bellum je realizují přímo na školách a v rámci iKAP II jsou zdarma.

Pro učitele připravujeme možnost využití tandemových hodin s lektorem nebo koordinátorem Post Bellum. Společně naplánují, zrealizují a reflektují výukové lekce.

 

Projekt ESF „Implementace krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.