Aktuality

Reakce na otevřený dopis bývalých vězňů komunistického režimu a členů KPV ČR

Včera nám přišel otevřený dopis od skupiny členů Konfederace politických vězňů, mimo jiné od Františka Wiendla a Mileny Blatné, laureátů Cen Paměti národa, kteří za minulého režimu obstáli v řadě zkoušek a kterých si velmi vážíme. Upozorňují na možné zneužívání spolku, který v roce 1990 založili bývalí političtí vězni. Situací jsem znepokojeni a prosíme druhou stranu sporu o odstoupení od kroků, které zavdávají pochybnosti o právoplatném vedení Konfederace politických vězňů, hospodárném nakládání s majetkem spolku, a vyřešení sporů. Rozhodli jsem se také organizačně a finančně podpořit další činnost společenství kolem Františka Wiendla a Mileny Blatné. Věříme, že inspirujeme k tomuto kroku i ostatní. 

Celé znění reakce Mikuláše Kroupy,  ředitele Post Bellum a zakladatele Paměti národa, uvádíme níže.  Dopis, na který reagujeme, si můžete přečíst na tomto odkazu.

 

Vážení bývalí političtí vězni, vážená paní Mileno Blatná, milý Františku Wiendle,

dovolte nám, abychom se takto veřejně vyjádřili k Vašemu otevřenému dopisu, který jsme od Vás obdrželi.

Obracíte se v něm nejen na politiky, nejvyšší státní orgány ČR, ale na nás všechny a prosíte o pomoc. Píšete, že byl spolku Konfederaci politických vězňů, jeho pobočkám, rozkraden majetek, zpronevěřena státní dotace určená k vaší činnosti. Nyní nemáte na věnce pro vaše zemřelé sestry a bratry. Je vám znemožněna spolková činnost.

Dovolte mi, abych Vám  – jako ředitel Post Bellum – tímto dopisem oznámil, že okamžitě uvolňuji z Centra pomoci Paměti národa sto tisíc korun, které deponujeme jako dar na účet založený panem Františkem Wiendlem nebo paní Milenou Blatnou. Považuji Vás za nesmírně vzácné a důvěryhodné osobnosti, laureáty Ceny Paměti národa.   

Jsme hluboce zasaženi touto Vaší situací, kterou popisujete v dopise. Sledujeme s hlubokým, zármutkem zpovzdálí vnitřní napětí v Konfederaci politických vězňů. Neznáme okolnosti, detaily, ani právní konsekvence. Obracíme se tedy s prosbou i na druhou stranu sporu. Prosíme, zdržte se takových kroků, které zavdávají pochybnosti o právoplatném vedení Konfederace politických vězňů, hospodárném nakládání s majetkem spolku a pokusite se spor usmířit. Věříme, že cesta ke smíru existuje.

Nedokážeme Vám, bývalým politický vězňům kolem pana Wiendla a paní Blatné, pomoci v této chvíli asi jinak než tímto způsobem, abychom Vám umožnili alespoň základní fungování vašeho společenství. Jsme připraveni Vám pomoci organizovat setkání, akce, které považujete za důležité pro vaši spolkovou činnost, oslovit na vaši obranu právníky, pokusit se o vaší situaci promluvit s významnými a vlivnými lidmi této země. 

Nesmírně si vážíme Vás – bývalých politických vězňů, kteří jste prokázali v nejtěžších chvílích tohoto národa obrovskou odvahu, vlastenectví, nesplatitelnou službu pro nás, naši budoucnost ve svobodě. Lidem, jako jste Vy, dlužíme strašně moc. To, co se pro Vás pokusíme spolu s lidmi z Klubu přátel Paměti národa, udělat, chápejte jako poděkování za vše dobré, co jste pro nás udělali Vy.

Vše s Vámi projednáme osobně.

Tento dopis zveřejňujeme, abychom k podobné pomoci inspirovali i další. Věřím, že se podaří vaší spolkovou činnost nejen obnovit, ale i rozvinout po celé republice. Slibuji, že Vaše příběhy, Váš odkaz, bude zachován pro nás i pro budoucí generace, věřím, že odkážete svým dětem fungující organizaci.

S úctou 

Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, zakladatel projektu Paměť národa

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.