Aktuality

Jaký bude první Institut Paměti národa v Pardubicích?

Už 29. listopadu 2021 otevře Post Bellum první Institut Paměti národa v České republice. Podzemní výstavní prostor pod Machoňovou pasáží v centru Pardubic nabídne návštěvníkům historický materiál v zajímavé multimediální podobě. Moderní dějiny tak budou představeny očima pamětníků klíčových událostí 20. století a dokresleny silným emočním a audiovizuálním zážitkem. Své místo v Institutu má i vzdělávací centrum, které je už nyní zpřístupněno pro školy a všechny mladé lidi.

Expozice Institutu Paměti národa seznámí návštěvníky s příběhy pamětníků prostřednictvím moderní audiovizuální techniky. V prvních měsících po spuštění se bude jednat o osudy válečného veterána Tomáše Sedláčka a odbojářky Jaryny Mlchové. V následujících měsících a letech se budou přidávat další epochy 20. století, ve kterých Institut představí příběhy účastníků třetího odboje a bývalých politických vězňů. Výstava také zahrne i dobu normalizace a zakončena bude sametovou revolucí.

V dopoledních hodinách je expozice přednostně určena pro školy. Odpoledne bude volně otevřená veřejnosti. Jedinečný zážitek, který nemá v České republice obdoby, upoutá pozornost diváka jak prostřednictvím autentického vyprávění pamětníků, jejichž příběhy jsou zaznamenány v Paměti národa, tak i prostřednictvím působení na divákovy smysly, kdy se návštěvníci budou moci na chvíli přenést na klíčová pamětní místa a v tomto okamžiku zakusit atmosféru tehdejší doby.

V praxi to znamená, že bude divák vybaven moderním tabletem, který je napojen na inteligentní řídící systém pohybu. Tablet má jasný úkol: přivádět návštěvníky k jednotlivým výstavním systémům a řídit jejich pohyb po expozici. Exponáty si divák spustí prostřednictvím QR kódu. Následně pomocí vizuální techniky obohatí výstavní systém vyprávěný příběh pamětníka, který je přenášen do uší pomocí sluchátek. Na diváky čeká např. soukromé kino, speciální promítací komora, nebo 3D obrazovky.

Vzdělávací činnost Paměti národa spočívá mimo jiné v zážitkových workshopech, které se vždy přímo váží k nějakému dějinnému uzlu v československé historii a také k jednomu, nebo více pamětnickým osudům, které jsou zaznamenány v archivu Paměti národa. Právě zážitkové workshopy budou ve vzdělávacím centru, které je součástí Institutu, navazovat na expozici a tím pomohou mladým lidem prohloubit a ucelit si získané informace a zážitky. Vzdělávací centrum přivítá také žáky a studenty pracující na pololetních projektech nazvaných Příběhy našich sousedů, v nichž si studenti sami najdou pamětníka ze sousedství, jehož příběh v týmu zaznamenají, vytvoří reportáž či jiný výstup a na závěr vše prezentují publiku. Nejen pro tyto mladé je připraveno moderní nahrávací studio a odpovídající zázemí.

V neposlední řadě slouží Institut jako prostor pro pravidelné besedy a debaty se zajímavými hosty na témata spjatá s historií i současností. Vzdělávací centrum Institutu navštěvují ředitelé škol i učitelé, kteří si chodí pro potřebné materiály do výuky, včetně pamětnických videí a metodických materiálů, a také se pravidelně ve vzdělávacím centru školí a potkávají.

Institut Paměti národa vznikl z poptávky škol a učitelů dějepisu, kteří postrádají moderní kamenné muzeum, které promlouvá moderním způsobem k mladé generaci a do kterého budou moci pravidelně přivádět mladé lidi ještě před plánovanou výukou jednotlivých epoch 20. století ve škole. Díky návštěvě Institutu žáci a studenti proniknou svým zájmem do nedávné historie a dějiny se jich tak začnou skutečně týkat. Příběhy starších generací jim totiž budou předány moderní technologickou formou, což mladá generace pro zaujetí bezpochyby potřebuje.

Své žádosti o rezervaci termínu návštěvy (od 29. listopadu 2021) adresujte vedoucímu vzdělávání pobočky Paměť národa Východní Čechy Lukáši Peškovi na: lukas.peska@postbellum.cz.  

Technologické řešení expozice navrhlo a realizovalo kreativní studio 3dsense.

Institut Paměti národa by nevznikl bez podpory Enteria a. s., Rozvojového fondu Pardubice, a.s., a bez přispění měst a obou krajů ve východních Čechách. Za poskytnutou podporu děkujeme všem partnerům Paměti národa Východní Čechy, Kolegiu Paměti národa a Klubu Přátel.

Autorem článku je Tomáš Heller, který je od roku 2018 ředitelem regionální pobočky Paměť národa Východní Čechy.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.