Aktuality

Jak Češi vidí stav svobody a demokracie? Výzkum Paměti národa a NMS Market Research

Komunistická minulost politiků má pro Čechy stále silný význam. Dvě třetiny občanů odmítají volit politické strany, za které kandidují bývalí komunisté nebo estébáci. Naproti tomu pro lidi, kteří hodnotí nynější vládu pozitivně, je členství v KSČ či StB spíše nedůležitý aspekt. Češi se jednoznačně shodují v tom, že lidé, co se postavili před rokem 1989 na obranu svobody, si zaslouží uznání, stejně tak i v tom, že by se o období totalit mělo více učit na základních a středních školách.

Češi se, podle průzkumu, obávají o svobodu a demokracii. Téměř tři pětiny občanů si myslí, že demokracie a svoboda je u nás ohrožena. Nejohroženější je podle nich život v právním státě a nezávislost veřejnoprávních médií. Nejzásadnějšími vnímanými problémy současné společnosti jsou pak lhaní, korupce a střet zájmů politiků. Vyplynulo to z výzkumu agentury NMS Market Research a neziskové organizace Post Bellum, který byl v září tohoto roku proveden na reprezentativním vzorku 1 398 respondentů starších 15 let.

 Výsledky výzkumu nás potěšily. Lidé si uvědomují, jak je demokracie a svoboda důležitá. Největším aktuálním ohrožením je podle nich ztráta života v právním státě. Lidé si myslí, že u nás neplatí rovnost před zákonem, právo je podle nich nepředvídatelné a těžko vymahatelné. Svoboda a demokracie je podle většiny ohrožena stejně jako nezávislost veřejnoprávních médií. Potíž nastává v tom, co si přesně pod svobodou a demokracií a pod nestranností a nezávislostí médií představujeme. Podíváme-li se na průzkum podle stranických preferencí, je jednoznačné, že např. voliči SPD považují za ohrožení svobody něco jiného než voliči koalic,“ komentuje průzkum Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, zakladatel projektu Paměť národa.

Připojuje výzvu, aby lidé byli více aktivní v demokratickém procesu, zúčastnili se voleb, zajímali se nejen o programy politických stran, ale i o postoje k aktuálním problémům naší země, postoje politiků k porušování lidských práv jinde ve světě např. v Číně, Rusku, Bělorusku či na Kubě, ale také se více zajímali o minulost politiků před rokem 1989 a jejich osobní reflexi jejich komunistického či estébáckého angažmá za totality.

Hlavní zjištění výzkumu:

Volba osobností aktivních v politice před r. 1989

 • Volba osobností s komunistickou minulostí je pro občany ČR deklarovaný problém.
 • 2/3 občanů odpovídají, že by odmítali volit bývalé členy KSČ či spolupracovníky StB.
 • I přesto však komunistická minulosti politiků či spoluúčast komunistů na rozhodování o naší zemi není viděno jako zásadní problém české společnosti.
 • Pouze pro třetinu (34 %) občanů je zásadním problémem komunistická minulost politiků a pouze pro 29 % občanů představuje zásadní problém fakt, že komunisté se podílí na rozhodování o dění v ČR.
 • Volit v současnosti bývalé členy KSČ jsou ochotni nejvíce příznivci KSČM (56 %), ČSSD (34 %), ANO (30 %) a SPD (30 %). Nejméně přijatelní jsou naopak pro PirSTAN (9 %) a SPOLU (11 %)
 • Příznivci ANO, ČSSD, KSČM ale i SPD a Volného bloku souhlasí s tím, že členství v KSČ může mít pozitivní vliv na zkušenosti s vedením státu a porozumění běžným lidem. Naopak příznivci PirSTAN a SPOLU si myslí, že členství v KSČ má negativní vliv na hodnotové atributy člověka jako jsou vedení poctivé politiky, demokratické smýšlení, či čestnost a nezkorumpovatelnost

Vztah k osobnostem bojujícím za svobodu a demokracii

 • Většina Čechů vnímá osobnosti, které se pro obranu svobody obětovali pozitivně.
 • 84 % Čechů si myslí, že si lidé, kteří se pro obranu svobody obětovali, zaslouží naše uznání. 72 %  si pak myslí, že by se o období totalitních režimů, nacismu a komunismu, mělo na školách učit více – s větší výukou tohoto tématu na školách méně často souhlasí voliči ANO a ČSSD.
 • Výrok, na kterém se lidé názorově shodnou nejméně je celkové nahlížení na období komunismu. 55 % občanů si myslí, že bychom toto období měli vnímat kritičtěji (nejvíce voliči PirSTAN, SPOLU a Zelených), zatímco 30 % občanů s tím nesouhlasí (nejvíce voliči KSČM, ANO, SPD a ČSSD a obecně lidé ve věku nad 50 let.

Hodnocení vlády

 • Současné vládní představitele typicky dle občanů ČR vystihují hlavně negativní charakteristiky, a to lhaní a korupční chování.
 • Se současnou vládou je nespokojeno 63 % občanů starších 15 let. Nespokojeni jsou obecně lidé ve věku 18-44 let, naopak nejvíce spokojeni jsou se současnou vládou senioři nad 65 let a ti s nižším něž středoškolským vzděláním.

Problémy a hrozby současnosti

 • Hlavními problémy současné společnosti jsou dle Čechů starších 15 let lhaní, propaganda, korupce
  a střet zájmů. Tyto problémy považují za zásadní 2/3 Čechů.
 • Nadpoloviční většina občanů dále vnímá jako problém chaotická a nekompetentní rozhodnutí (58 %) a vysoký státní dluh (57 %). Voliči vládních stran (ANO a ČSSD) vnímají tyto problémy méně než příznivci ostatních politických stran.
 • Politický tlak na veřejnoprávní média, příklon k režimům Ruska a Číny a aktivity prezidenta Zemana vnímají nejkritičtěji voliči PirSTAN, SPOLU a Zelených, nejméně kriticky se k těmto věcem staví voliči ANO a KSČM.
 • Celkově je s aktuální úrovní svobody a fungováním demokracie v ČR nespokojena nadpoloviční většina obyvatel ČR starších 15 let (52 %). 59 % obyvatel ve věku nad 15 let dokonce uvádí, že demokracie a svoboda jsou v České republice v ohrožení
 • Nejčastěji se obávají o ztrátu života v právním státě (42 % Čechů)
 • V ohrožení jsou také dle Čechů nezávislá veřejnoprávní média (30 % Čechů) a růst životní úrovně (29 %)
 • V ohrožení svobodu a demokracii vnímá i téměř třetina (29 %) těch, kteří jsou s aktuální úrovní současné svobody a demokracie v ČR spokojeni.
 • Za klíčové charakteristiky svobody a demokracie pak lidé označují svobodné volby, život v právním státě, svobodné podnikání, možnost volného pohybu a možnost studovat a pracovat v zahraničí.

 

Výsledky celého výzkumu si můžete prohlédnout zde.

 

Kontakt pro média:

Kristýna Bardová, Paměť národa, gsm +420 731 831 999, e-mail: kristyna.bardova@postbellum.cz

Stanislav Radocha, NMS Market Research, gsm +420 721 654 843, e-mail: stanislav.radocha@nms.cz

 

Sběr dat proběhl formou online dotazníkového šetření (CAWI) ve dnech 8. až 15. 9. 2021 v rámci Českého národního panelu. Výzkumu se zúčastnilo 1 398 osob odpovídajících reprezentativnímu vzorku populace ČR ve věku 15 a více let. Sběr i analýzu dat poskytla agentura NMS Market Research.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.