Aktuality

V Česku žijí poslední desítky veteránů druhé světové války. Pomozme jim na Den válečných veteránů

Právě dnes začíná sbírka ke Dni válečných veteránů. Až do 30. listopadu bude možné po celém Česku zakoupit květ vlčího máku, tradiční symbol sbírky. Akce má za cíl připomenout statečnost těch, kteří bojovali za svobodu a demokracii na válečných frontách i v odboji. Výtěžek ze sbírky půjde na uchování a vyprávění příběhů bojovníků za svobodu. Část financí poputuje na Centrum pomoci Paměti národa, které přímo pomáhá odbojářům a veteránům. Sbírku už sedmým rokem organizuje Post Bellum. Samotný Den válečných veteránů 11. listopadu se u nás připomíná od roku 2001. 

Přispět libovolnou částkou do sbírky a pořídit si makový květ, který si na Den veteránů připínáme na šaty, bude možné na více než 800 místech České republiky. Podpořit sbírku lze také online. Za každý příspěvek organizátoři sbírky zapíchnou symbolický květ vlčího máku do připravených záhonů na veřejných prostranstvích vybraných měst.

„Covid nás loni strašně poškodil, lidé se báli i skoro vycházet. Letos věřím, že to bude nádherné a celá země metaforicky řečeno zavoní vlčím mákem. Kdo si koupí kvítek u Paměti národa, skutečně pomůže těm nejstarším odbojářům nejen z války, ale i lidem, kteří se statečně postavili totalitě za komunismu. Centrum pomoci se rozbíhá a postupně chceme působit ve všech krajích. Pomáháme starým lidem, tak jak potřebují. Někomu nakoupíme, jinému vyvenčíme psa, opravíme televizi, koupím novou polohovací postel. Nejčastěji ale tito staří lidé trpí izolací, takže s nimi mluvíme, navštěvujeme, dokumentujeme jejich životní příběhy,“ přibližuje Mikuláš Kroupa, zakladatel a ředitel neziskové organizace Post Bellum. O Centru pomoci Paměti národa naleznete vše na našem webu.

Ministerstvo obrany: 188 žijících veteránů

Jak uvádí Ministerstvo obrany, v současné době žije v Česku posledních 188 válečných veteránů z druhé světové války. Jejich počet se každý rok významně snižuje. „Také proto je nutné příběhy našich novodobých hrdinů v naší historické paměti uchovat. Pokud to neuděláme my, ti, co přijdou po nás, takovou příležitost už nedostanou,“ říká Kroupa. „Květy a maková políčka jsou symbolem naší úcty,“ dodává.

Archiv Paměti národa obsahuje více než 13 tisíc příběhů

Díky výtěžku sbírky v ročníku 2020 byly v magazínu Paměti národa publikovány vzpomínky například paní Marie Dubské, která se aktivně účastnila pražského povstání v květnu 1945. Peníze vybrané za vlčí máky v předchozích letech také umožnily další desítky příběhů pamětníků přeložit do angličtiny, doplnit o archivní materiály či fotografie a připravit tak, aby byly zpřístupněny široké veřejnosti, studentům i badatelům nejen v oblasti historie.

Ve veřejně přístupném archivu Paměti národa je v současnosti uloženo více než sedm tisíc nahrávek, včetně téměř 900 příběhů válečných veteránů z druhé světové války a více než tisíc účastníků třetího odboje. Databáze obsahuje celkem 13 tisíc příběhů pamětníků.

Za podporu sbírky děkujeme:

  • Českému rozhlasu
  • České poště
  • Radiu 1
  • Reportér Magazínu
  • Relay
  • Tescu
  • tisícovce sbírkových míst
  • a stovkám dobrovolníků

Proč je symbolem Dne veteránů vlčí mák? 

O květ máku jako symbolu tohoto svátku se nevědomky zasadil kanadský chirurg John McCrea, který otřesen smrtí přítele a hrůz válečných bojišť, napsal báseň vyobrazující lány vlčích máků rostoucích na hrobech jeho spolubojovníků. Báseň ztratil, vytrousil, a našel ji britský důstojník. A protože se mu líbila, zaslal ji do rádia, kde byla čtena. A odsud se odvinul onen symbol vlčích máků, právě ony pokrývaly hroby zemřelých vojáků a lékaři McCreaovi připomínaly červánky a prolitou krev vojáků.

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.

 

 

 

 

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.