Aktuality

Výstava Není noci tak tmavé bude k vidění v Mnichově

České centrum Mnichov hostí od 3. prosince 2021 do 14. ledna 2022 výstavu Není noci tak tmavé, která návštěvníky seznámí s příběhem rodiny prvorepublikového architekta Rudolfa Welse. Ten začíná seznámením jeho rodičů v 19. století a končí na konci 20. století ve Velké Británii, kde se o osudu svých předků dozvěděli potomci Rudolfa Welse díky rodinnému archivu.

Před transportem do Terezína si Welsovi uschovali u přátel krabici obsahující rodinné paměti, dopisy, fotografie, kresby a další dokumenty. Konce války se dožil jen jediný člen rodiny Tomáš Wels, který bojoval v řadách britského Královského letectva a který si po válce krabici vyzvedl. Uložil ji do skříně a o životě v Československu nikdy nevyprávěl. Jeho děti tak příběh rodiny rekonstruovaly až po jeho smrti právě z obsahu onoho rodinného archivu.

S pohnutou historií rodiny se nyní může seznámit veřejnost v Českém centru v Mnichově do 14. ledna 2022.

Autorem výstavy je David Vaughan, britský novinář a spisovatel žijící od roku 1991 v Praze, který se zapojil do pátrání a pomohl Welsovým zjistit podrobnosti o životě rodiny v Rakousku-Uhersku, nově vzniklém Československu a v době druhé světové války. O rodině Welsových se dozvěděl v roce 2011 z pamětí rodiny U Bernatů, které překládal pro Welsovi do angličtiny jeho známý Gerrald Turner, a seznámil ho s vnukem Rudolfa Welse Colinem.

Příběh Colina Welse, který po letech objevil historii vlastní rodiny, mě hodně zaujal. Dvakrát jsem ho navštívil v Oxfordu, kde jsem měl možnost nahlédnout do rodinného archivu, který se léta ukrýval v krabici. Obsahoval rodinné paměti U Bernatů a Sancta Familia, které mě inspirovaly už v roce 2014 k napsání prvního hrubého scénáře výstavy,“ vysvětluje začátek svého zájmu o rodinu Welsovu David Vaughan.

Organizace Post Bellum se stala partnerem výstavy Není noci tam tmavé, ačkoli příběh rodiny Welsovy nevychází ze sbírky Paměť národa, kterou Post Bellum spravuje a z níž obvykle čerpá pro své výstavy. „Je ale přesně o tom, o co se snaží Paměť národa – připomínat příběhy, na který se mohlo nebo mělo zapomenout,“ říká Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Post Bellum.

Výstava byla poprvé uvedena v symbolickém prostoru Winternitzovy vily v Praze navržené architektem Adolfem Loosem, s nímž spolupracoval Rudolf Wels. Místo odkazuje také na tragédii holocaustu, která spojuje rodiny Welsových a Winternitzových.

Výstavu graficky připravilo studio Colmo díky podpoře Velvyslanectví SRN v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti, Velvyslanectví USA v Praze, Chapman Taylor s.r.o., odboru kultury Prahy 5, Spolku Adalberta Stiftera (Mnichov) a Ara Kolín.

**********************************************************************************************

No Night So Dark

Our exhibition No Night So Dark will be presented to the public in the Czech Centre Munich  in German from 3 December 2021 to 14 January 2022.

The exhibition guides visitors through the story of the family of the interwar architect Rudolf Wels. It begins with his parents becoming acquainted in the 19th century and ends in late 20th-century Britain with the discovery of Rudolf Wels’s story in the family archives found by his descendants. The contents of these documents and the story of the family that was assigned to oblivion will be presented in the symbolic environment of a villa designed by Adolf Loos – a colleague of Wels.

The exhibition was created by David Vaughan, an award-winning British journalist living in Prague since 1991. He heard of the Wels family in 2011 from their family memoirs, titled “At the Bernats”, which were being translated into English for the Welses by his friend Gerald Turner, who introduced Vaughan to Rudolf’s grandson Colin. “I was intrigued by the story of Colin Wels, who had discovered the history of his own family after so many years. I visited him twice in Oxford, where I had the chance to explore the family archives that was hidden away in a box for so long,” David Vaughan explains how he came to be interested in the Wels family.

Location: Czech Centre Munich / Tschechisches Zentrum München

The visual aspect of the exhibition was prepared by Colmo Studio thanks to the support of the German Embassy in Prague the Czech-German Future Fund, the US Embassy in Prague, Chapman Taylor s. r. o., , the Prague 5 Department of Culture, Adalbert Stifter Verein (Munich), and Ara Kolín.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.