Aktuality

Mezinárodní projekt Uprooted mapuje příběhy ukradených dětí během 2. světové války

V mezinárodním projektu Uprooted se společně se třemi partnerskými organizacemi z Německa, Polska a Ukrajiny vydáme pátrat po osudech dětí ukradených nacisty během druhé světové války a převezených na převýchovu do německých rodin. V projektu vznikne společná publikace, která veřejnosti přiblíží danou problematiku ze čtyř různých pohledů vzhledem k odlišným historickým okolnostem v zapojených zemích.

Projekt si klade za cíl téma “ukradených dětí” dostat do povědomí široké veřejnosti a zároveň tuto sdílenou zkušenost využít k upozorňování na porušování práv dětí a rasovou a etnickou nesnášenlivost v současném světě. Jeho součástí bude putovní výstava a interaktivní výuková platforma s materiály pro školy, která vznikne v průběhu roku 2022 a učitelům nabídne videa, podcasty a metodiky k workshopům. 

 

Partneři projektu:

Kreisau-Initiative e.V., Německo

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Polsko

Kyiv educational center “Tolerspace”, Ukrajina

 

Projekt je financován nadací EVZ (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) a Ministerstvem financí Spolkové republiky Německo (BMF). 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.