Aktuality

Akademie Gymnázia Paměti národa otevírá nové kurzy pro veřejnost

Ve školním roce 2021/22 jsme otevřeli nejen první ročník Gymnázia Paměti národa, ale i přidruženou Akademii GPN. Ta nyní nabízí veřejnosti odborné přednášky zaměřené na humanitní obory, postupně přibudou i programy věnované jazykům a IT. Cílem akademie je vedle vzdělání i prohlubování mezigeneračního dialogu, proto kromě dospělých účastníků zveme na přednášky i studenty našeho gymnázia.

 • konání v centru Prahy na Gymnáziu Paměti národa (Opatovická 160/18, Praha 1)
 • celkem 12 setkání na 90 minut odpoledne nebo vpodvečer *
 • začínáme v týdnu od 28. února 2022*
 • cena 2 100 Kč*
 • první ukázková lekce zdarma
 • 8 až 20 účastníků kurzu
 • požadavky na uchazeče – zájem o obor (není třeba filosofické vzdělání)
 • přihlášky do 2. 2. 2022

*Kurz Holokaust v tvorbě Arnošta Lustiga začne již 2. února 2022, bude mít pouze 7 lekcí a stojí 1250 Kč

V druhém semestru nabízíme sedm kurzů:

 • Uvedení do antické tradice (út 16.30 – 18.00)
 • Uvedení do tradice křesťanského dědictví (út 18.15-19.45)
 • Konzumerismus a migrace (st – čas bude upřesněn dle zájmu účastníků)
 • Paměť národa v zrcadle literatury (út – čas bude upřesněn dle zájmu účastníků)
 • Média a politika (čas bude upřesněn dle zájmu účastníků)
 • Nacionalismus a národní identity (čas bude upřesněn dle zájmu účastníků)
 • zkrácený kurz Holokaust v tvorbě Arnošta Lustiga (st 17-18.30)  2.2 – 16. 3. 2022

Anotace otevřených kurzů v letním semestru

Uvedení do antické tradice

Co z pokladu antiky pro sebe vybraly a čím se nechaly inspirovat osobnosti protitotalitního odboje 20.století – TGM, Jan Patočka, Růžena Vacková, Josef Čapek, Milan Machovec, Zdeněk Vašíček, Franz Jalics, Josef Zvěřina, Jan Sokol, Jiří Němec, Miguel de Unamuno, Pierre Hadot. Jak se zbavovat klamu, co je lež? Kultura západu a její ohrožená podstata – dialog, svoboda a jejich podmínky dané antickými vzory.

Přednášející: David Bartoň

 

Uvedení do tradice křesťanského dědictví

Učení a život Ježíše z Nazareta se soustředěním k uzlovým bodům lidské existence v interpretaci myslitelů 20. století – Milan Machovec, Svatopluk Karásek, Jan Rybář, Tomáš Špidlík, Petr Pokorný, Mikuláš Lobkowicz, Bohuslav Reynek a další. Ukázky ze současného nábožensko-filosofického kýče a návod, jak na něj nenaletět. Základní zůstávají příběhy – vtělení Ježíšových slov do konkrétních osudů lidí, kteří v minulém století vzdorovali totalitnímu myšlení.

Přednášející: David Bartoň

 

Ve slevě! Konzumní společnost a migrace

Původní cena 2.800 Kč, nyní pouze za 2.100 Kč! 

Je étosem naší doby nakupování? Platí i u nás „nakupuji, tedy jsem“, jak ironicky poznamenala ke spojení identity člověka a spotřeby americká umělkyně Barbara Kruger? Žijeme-li v konzumní společnosti, je to nutně špatně? Vede nutně spotřeba v éře konzumu k egoismu?

Druhým fenoménem, kterému se budeme věnovat je migrace. V této části kurzu se vydáme třeba na Hlavní nádraží, na večeři do indické restaurace nebo do Sapy. Budeme hledat odpovědi na otázku, jak je spojena konzumní společnost a migrace.Přístupnou formou se seznámíme s myšlenkami „klasiků“ v daných oblastech, jako je Bauman, Warhol, nebo Vertovec a Drbohlav.

Přednášející: Salim Murad

 

Holokaust v tvorbě Arnošta Lustiga

Mezi řadou vynikajících autorů, kteří se věnovali tématu největší masové vraždy – tzv. holokaustu – Arnošt Lustig vyniká. A to nejen proto, že se v jeho dílech odráží osobní otřesná zkušenost. Lustig ve svých románech, povídkách a esejích popisoval téma holokaustu v celku. Kromě židovské tragédie během války se neopomněl věnovat tomu, co jí předcházelo a jaký byl osud přeživších po roce 1945.

Na kurzu společně projdeme fenoménem holokaustu skrze Lustigovy romány (Dům vrácené ozvěny, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Dita Saxová, Colette), povídky (Noc a naděje, Démanty noci), eseje a rozhovory (Eseje, Odpovědi), životopis (Zpověď), celovečerní i krátké filmy (Transport z Ráje, Démanty noci, Dita Saxová, Colette, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Sousto, Králíček) a dokumenty (Můj fotr a jeho nejoblíbenější koncentráky, Moje slza, tvůj déšť‘).

Přednášející: Josef “Pepi” Lustig, filmař, pedagog a syn spisovatele

 

Paměť národa v zrcadle literatury

Kurz – či spíše klub určený pro všechny, kteří rádi čtou a chtějí si o přečteném povídat. Budeme se věnovat četbě a následné reflexi povídek či básní odrážející ústřední dějinné události proběhnuvší ve 20. století, například s díly Jiřího Koláře, Josefa Škvoreckého, Nadi Plíškové nebo Libuše Moníkové.

Pokud situace dovolí, navštívíme i nějaká divadelní představení inspirovaná českými dějinami a pozveme si na besedu spisovatele či spisovatelku, s nimiž bychom rádi pohovořili. V případě zájmu se můžeme věnovat také četbě poezie a tvůrčímu psaní. Obsah kurzu upravíme podle zájmu frekventantů, zásadní je ochota číst a diskutovat!

Přednášející: Eva Marková

 

Media a politika

Kurz přibližuje roli médií v dnešním globálním světě. Společně se podíváme na specifika jednotlivých médií, smysl, klady a zápory duálního systému (internetová vs tištěná periodika). Přineseme také vhled do světa médií na základě znalosti historického vývoje a proměn jejich role ve společnosti a rozvoj schopnosti rozlišit manipulaci od poctivého zpravodajství.

Zaměříme se na vliv médií na demokracii – zajímat nás bude vznik a vývoj mediální demokracie, vzájemná provázanost médií a politiky a politického marketingu. Sledovat budeme také příčiny a zdroje, díky kterým tyto jevy vznikají, a především se zaměříme na rizika, která tyto jevy přinášejí pro liberální demokracii.

Přednášející: Ivan Štern

 

Nacionalismus a národní identity

Jak se rodily národní společenství a národní identity? A jak se v dějinách proměňovaly? Na konkrétních případech si ukážeme, že záměrem národní emancipace je dosáhnout odpovědné svobody a že skrze národní emancipaci vede i cesta k emancipaci občanské a sociální.

V druhé části kurzu se hlouběji seznámíme s proměnami národní emancipace, zejména pak s důrazem na česko–německé soužití v naší zemi od roku 1848 až do roku 1945, a to jak z pohledu dobové české a německé konzervativně liberální politiky, tak z pohledu politiky sociálně demokratické.

Přednášející: Ivan Štern

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.