Aktuality

Gymnázium Paměti národa hledá ředitele/ředitelku

Gymnázium Paměti národa, s. r. o. je mladá škola, která své poslání vidí v celostním rozvoji studentů, podpoře mezigeneračního učení a hodnotového vzdělávání. Škola, kterou vyhledávají studenti, které zajímají nejen humanitní a mediální studia. Nyní hledáme vyzrálou osobnost jakéhokoliv věku, která by chtěla naší školu dále vést na pozici ředitele či ředitelky. 

Hledáme lídra, který se nebojí výzev a věří, že dokáže pokračovat v budování kvalitní instituce, ale také fungující komunity lidí. Hledáme člověka, který se ztotožní s vizí GPN, a promítne ji do každodenního chodu školy, práce s pedagogickým sborem i zajištění funkčního zázemí školy.

Dokážete motivovat sebe i své okolí? Nebojíte se rozhodování a odpovědnosti, ale berete si jí jen tolik, kolik dokážete unést? Umíte přenechat důvěru a odpovědnost druhým?

Hledáme člověka, který se nebojí administrativy a umí se orientovat ve školské legislativě, protože ví, že je nepostradatelným rámcem, v němž se vzdělávání poskytuje. Zároveň se umí ve vytyčeném prostoru daném zákony pohybovat svobodně tak, aby dokázal vytvořit místo pro výchovu svobodných, mravně ukotvených, zodpovědných a angažovaných mladých lidí. Takových, na které bude hrdý, až budou školu opouštět. Podstatné je, aby byl ztotožněn s filosofií školy, a znal Post Bellum i Paměť národa, které školu zřizují. Výhodou je pedagogická praxe a/nebo zkušenosti s řídící pozicí.

Nabízíme příležitost podílet se na dalším budování a rozvoji školy, která má ambici stát se výjimečným vzdělávacím počinem v ČR a přispět k tomu, aby se v této zemi dobře žilo. A to nejen studentům a pedagogům školy, ale i jejich okolí, které budou svými životy a svou činností ovlivňovat. Taková příležitost skýtá naplňující, dobrodružnou a smysluplnou práci, spolupráci s inspirativní neziskovou organizací, práci v zajímavém týmu, možnost uplatnit své vize a podílet se na výuce. Nabízíme plný pracovní úvazek na HPP a adekvátní finanční ohodnocení.

Máte-li nějaké otázky, napište nám, rádi Vám odpovíme. Svůj životopis a krátký motivační dopis nám prosím pošlete do 15. 4. 2022 na e-mail tereza.slachova@postbellum.cz. V motivačním dopise prosím uveďte, které z vlastností a dovedností popsaných výše vám budou nejvíce chybět, případně jak byste je uměl/a kompenzovat. Napište také, co vám jde dobře, co umíte a co vás baví.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.