Aktuality

Zážitkové workshopy Paměti národa v Praze 3

Díky podpoře MČ Praha 3 zrealizujeme na školách této městské části v roce 2022 až šest zážitkových workshopů Paměti národa. Navážeme tak na velmi dobrou spolupráci, kterou s místními základními školami realizujeme již několik let. Během půldenních workshopů se školní třída přesune v čase třeba do doby vzniku Československa, protektorátu, padesátých, šedesátých či osmdesátých let. Ožijí v nich příběhy kolektivizace, předválečného vzestupu antisemitismu, prvorepublikového skautingu, sportovních utkání či bytového divadla. Díky využití postupů zážitkového učení a metod dramatické výchovy účastníci formulují a argumentují své názory a postoje.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.