Aktuality

Hlavní finanční účetní

Post Bellum (PB) od roku 2001 natáčí vzpomínky pamětníků 20. století. V archivu Paměť národa jsme uveřejnili už přes 7 000 svědectví válečných veteránů, vězňů nacismu a komunismu, disidentů, ale například i agentů StB. Hledáme stále nové způsoby, jak jejich zkušenost předat hlavně mladší generaci a jak příběhy 20. století vyprávět. Pro žáky a studenty připravujeme vzdělávací programy, tvoříme rozhlasové a televizní pořady, pravidelně publikují příběhy v médiích, pořádají projekce, výstavy, vydávají knihy. Pomáhají také dokumentovat paměť v zahraničí, kde o svoji svobodu právě dnes bojují. Více na postbellum.cz a pametnaroda.cz.

Popis pozice:

Hlavní účetní zajišťuje komplexní účetní systém organizace. Provádí účetní operace na jednotlivých účtech nebo skupinách účtů. Provádí účetní záznamy o jednotlivých účetních položkách. Dohlíží na příchozí a odchozí faktury, náležitosti účetních dokladů. Zajišťuje agendu vztahující se k dani. Provádí inventarizaci a vytváří seznam zásob. Dohlíží na inventarizační proces aktiv a pasiv. Dohlíží na procesy vyplňování dokumentů.

Co vás čeká:

 • Vedení týmu účetních, mzdové účetní a controllingu
 • Připravovat podklady pro bankovní převody pro výplaty platů zaměstnancům PB a pro zákonné odpočty – příprava podkladů
 • Připravovat dokumenty a zprávy pro Český statistický úřad
 • Připravovat podklady pro úřad práce
 • Účastnit se kontrol od České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • Kontrola zaúčtování pokladen v české a cizí měně (denně)
 • Kontrola zaúčtování příchozích faktur
 • Příprava seznamu nezaplacených faktur (denně)
 • Příprava seznamu nezpracovaných zálohových plateb zaměstnanců a dodavatelů PB (měsíčně)
 • Příprava platebních příkazů k úhradě příchozích faktur (denně)
 • Zpracovávat účetní operace
 • Účtování transakcí na výpisech z účtů v české a cizí měně (denně)
 • Dohlížet na proces inventarizace na základě předložených podkladů
 • Zpracovat uzavření všech účetních knih (měsíčně)
 • Spolupracovat s externím auditorem
 • Připravit podpůrné materiály pro rozpočtové účely PB
 • Dohlížet a účtovat projekty  a granty PB
 • Připravovat a zpracovávat účetní závěrky včetně povinných příloh a podpůrných materiálů požadovaných pro výroční zprávu
 • Připravovat a zpracovávat účetní závěrky ad hoc (na žádost ředitele PB)
 • Podílet se na kontrolách českého finančního úřadu
 • Řádně účtovat o majetku podniku na jednotlivé analytické účty
 • Sledovat legislativní změny, které jsou pro organizaci zásadní
 • Sledovat podmínky registračních povinností 
 • Zasílat všechny finanční knihy, účetní knihy, knihy analytických účtů, výkaz zisku a ztráty, knihy aktiv a pasiv v elektronické podobě finančnímu řediteli

Jaké znalosti a dovednosti byste měli/a mít 

 • Vysokoškolský titul a uznávané označení finančního účetnictví (nebo rovnocenná zkušenost)
 • Dlouhodobé zkušenosti s funkcí hlavního účetního
 • Dokonalá znalost podvojného účetnictví a mezd v neziskovém sektoru
 • Zkušenosti s kontrolou zásob
 • Silný analytický přístup
 • Schopnost shromažďovat data, analyzovat je a vykazovat výsledky
 • Extrémně detailní orientovaná, zodpovědná a komunikativní osobnost
 • Vysoké standardy etiky a důvěrnosti při nakládání s citlivými informacemi
 • Přesnost, odpovědnost a spolehlivost
 • Výborné počítačové dovednosti
 • Vysoký etický standard a důvěryhodnost při práci s citlivými údaji

Co nabízíme

 • práci na plný úvazek, HPP či OSVČ dle domluvy
 • přátelský kolektiv a  zázemí kanceláře v centru Prahy s neomezeným přísunem kávy
 • flexibilní pracovní doba s možností HO
 • možnost pracovních cest po pobočkách Post Bellum 
 • 25 dnů dovolené
 • zajímavou a smysluplnou práci v zavedené neziskové organizaci

Jak se přihlásit

Pokud Vás naše nabídka zaujme, napište nám  do 15. května 2022 na adresu kariera@postbellum.cz

 • krátký motivační dopis (max. 1000 znaků)
 • přiložte strukturovaný životopis
 • do předmětu mailu napište „Hlavní finanční účetní”

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.