Aktuality

Zveme středoškoláky na Letní divadelní dílny

Divadlo Paměti národa už druhým rokem pořádá letní dílny, které pražským středoškolákům nabízejí možnost setkat se nad příběhy pamětníků a společně vytvořit divadelní vystoupení. Dílny mají formu týdenních odpoledních setkání a konají se na třech místech Prahy. V loňském roce bylo hlavním tématem Cena svobody a demokracie, letos účastníky čeká téma inkluze – začlenění se do nové společnosti. Výchozím bodem se stane příběh československého umělce, který byl nucen žít v emigraci. Co se děje s člověkem, žije-li dlouho v neznámém prostředí?

Termíny a místa:
25. – 29. 7. 2022  Volnočasové centrum H55, Hloubětín, Praha 14
15. – 19. 8. 2022  Skautský Institut, Staroměstské nám. 1/4, Praha 1
22. – 26. 8. 2022  KC Vozovna, Koněvova 2687/164, Praha 3

Setkání jsou odpolední, začínají vždy společným obědem ve 13 hodin. Skupiny pak společně pracují do 18 hodin. Dílny nabízíme zdarma a máme ještě volná místa. Přihlašovat se můžete vyplněním tohoto formuláře.

Na divadelních dílnách dostávají mladí lidé možnost seznámit se s příběhy konkrétních lidí, kteří žili v době totality. Kromě společného procházení archivních materiálů, lektory zajímá, jak tato období vnímají mladí lidé dnes.

Jsem ráda, že jsem potkala lidi se stejnými názory a myšlenkami jako já. Taky jsem se dozvěděla příběhy pamětníků a mohla jsem si lépe představit, jaké to asi bylo a jak se cítí dnes. Taky jsem ráda, že jsem si zas mohla vyzkoušet hrát a překonat trému. Hodně mě potěšilo, že jsme do představení mohli zapojit i každý svůj názor a podělit se o něj s  ostatními a nakonec i s rodiči,” zhodnotila loňskou dílnu 16letá Anna.

Další informace najdete webu divadlo.pametnaroda.cz.

foto Jakub Plíhal (Aktuálně.cz)

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.