Aktuality

Zveme vás do Akademie Gymnázia Paměti národa

Již druhým rokem otevíráme při našem Gymnáziu Paměti národa tzv. Akademii, v rámci které nabízíme šest kurzů na zajímavá témata, která účastníkům přiblíží inspirativní přednášející.

Akademie je určena široké veřejnosti a staví na konceptu „univerzity třetího věku“, s tím, že účastníci našich kurzů nejsou věkově omezeni – v loňském roce jsme měli účastníky věkového rozpětí od 25 let až po seniory. Cílem Akademie je nejen rozšířit si obzory v nejrůznějších oblastech, ale i prohlubování mezigeneračního dialogu, proto kromě dospělých účastníků zveme na přednášky i studenty našeho gymnázia. Právě mezigenerační propojení a společné diskuse z různých úhlů pohledu na stejná témata bylo tím, co účastníci nejvíce oceňovali. 

A na co se můžete těšit v podzimním semestru? Politologickými, filosofickými, historickými i kulturními tématy účastníky provedou takové osobnosti, jako je Daniel Kroupa, Pepi Lustig, Ivan Štern nebo David Bartoň.

Pozor, kurz Pepiho Lustiga „Divadelní a filmová kritika (podle Aristotela a Arnošta Lustiga)“ začíná (z důvodů časových možností přednášejícího) již 15. září, a potrvá jen pět týdnů. Proto s přihláškou neváhejte! 

Podrobnější informace včetně anotací jednotlivých kurzů a přihlašovacího formuláře najdete na stránkách Gymnázia Paměti národa.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.