Aktuality

Právní konzultace pro klienty Centra pomoci Paměti národa

Hledáme kvalifikované právníky, kteří by podpořili naše pamětníky, z nichž mnozí zažili útrapy během druhé světové války a komunismu. Kromě sociální podpory se senioři často obrací na Centrum pomoci Paměti národa v právních věcech. Informujeme pamětníky o jejich právech a povinnostech, pomáháme jim při orientaci v náročných životních situacích a hledání řešení. To často vyžaduje jednorázové konzultace, vypracování dopisů či žádostí nebo jen poskytnutí rady a informací.

Hledáme právníky, kteří by tyto úkoly plnili. Jedná o práci po celé republice, přičemž většinu věcí je možné vyřešit po telefonu nebo e-mailem. Nemusí jít nutně o dobrovolnou roli, za poskytnuté služby jsme připraveni nabídnout odpovídající odměnu.

V případě zájmu můžete kontaktovat ředitele Centra Pomoci Paměti národa na tel. 777 910 557 nebo e-mailem: jakub.suchel@postbellum.cz

Rádi bychom skupinu spolupracovníků pro případy pravidelných či jednorázových konzultací.  Postupujeme tak, že sociální pracovník nejdříve s pamětníkem uskuteční sociální šetření a podle situace následně konkrétní právní záležitost zkonzultuje s daným právníkem nebo zprostředkuje kontakt mezi ním a pamětníkem. Pamětníci mají často zábrany se sami na právní kanceláře obracet, v naši organizaci však důvěru mají a takovou zprostředkovanou pomoc snáze přijmou. Nechceme však nahrazovat služby advokátní kanceláře. Právní zastupování rádi zprostředkujeme, ale nezajistíme.

Pomoc potřebujeme zvláště nyní v této turbulentní době, kdy nejen na pamětníky doléhají společenské a politické otřesy. Budeme vám vděčni, pokud nám pomůžete kontakt na takové spolupracovníky zprostředkovat, případně když sami svoji právní erudici nabídnete, pokud jste jejím nositelem.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.