Seniorská akademie při Gymnáziu Paměti národa

Co z antiky pro sebe vybrali a čím se nechali inspirovat osobnosti protitotalitního odboje 20.století? Co je to demokracie? Mohou za špatnou politiku „zkažení vládcové“, nebo „amorální“ lid? Odpovědi se dozvíte na kurzech Seniorské akademie.

Ve školním roce 2021/22 otevíráme první ročník Gymnázia Paměti národa, ale také první semestr přidružené Seniorské akademie. Přednáškové cykly se budou zaměřovat na zajímavé osobnosti, odborníky i znalce z mnoha oborů. Začneme humanitními tématy, postupně přibudou také obory další – třeba jazyky nebo IT.

V prvním semestru proběhnou tři kurzy:

  • Uvedení do antické tradice
  • Uvedení do tradice křesťanského dědictví
  • Demokracie – historické milníky, soudobé podoby

Těšit se můžete na přednášky filosofa a teologa Davida Bartoně, politologa Salima Murada, ale uslyšíte i členy expertní rady Gymnázia Paměti národa – kněze a sociologa Tomáše Halíka nebo filosofa a politologa Daniela Kroupu či profesora historie Jiřího Stříbrného.

Další informace o kurzu:

  • jde o 12 lekcí, které mají vždy 90 minut a probíhají jednou týdně v odpoledních a večerních hodinách 
  • lekce jsou určené pro 8 až 20 účastníků
  • lekce se budou konat v prostorách Gymnázia Paměti národa (Opatovická 160/18, Praha 1)
  • první lekce proběhnou v týdnu od 4. října 2021 a poslední pak v týdnu od 3. ledna 2022
  • celý kurz stojí 2 100 korun
  • požadavky na uchazeče – zájem o obor (není třeba filosofické vzdělání)
  • přihlašovat se můžete do 26. 9. 2021

Budeme také rádi, pokud nám pomůžete oslovit další ve svém okolí.

Máte zájem? Přihlaste se

 

Anotace aktuálně otevřených kurzů:

Uvedení do antické tradice

Co z pokladu antiky pro sebe vybrali a čím se nechali inspirovat osobnosti protitotalitního odboje 20.století – TGM, Jan Patočka, Růžena Vacková, Josef Čapek, Milan Machovec, Zdeněk Vašíček, Franz Jalics, Josef Zvěřina, Jan Sokol, Jiří Němec, Miguel de Unamuno, Pierre Hadot. Jak se zbavovat klamu, co je lež? Kultura západu a její ohrožená podstata – dialog, svoboda a jejich podmínky dané antickými vzory.

Uvedení do tradice křesťanského dědictví

Učení a život Ježíše z Nazareta se soustředěním k uzlovým bodům lidské existence v interpretaci myslitelů 20. století – Milan Machovec, Svatopluk Karásek, Jan Rybář, Tomáš Špidlík, Petr Pokorný, Mikuláš Lobkowicz, Bohuslav Reynek a další. Ukázky ze současného nábožensko-filosofického kýče a návod, jak na něj nenaletět. Základní zůstávají příběhy – vtělení Ježíšových slov do konkrétních osudů lidí, kteří v minulém století vzdorovali totalitnímu myšlení.

Demokracie – historické milníky, soudobé podoby 

Co je to demokracie? Kde, kdy a proč vznikla? Jaké jsou současné podoby demokratických politických systémů? Mohou za špatnou politiku „zkažení vládcové“, nebo „amorální“ lid? Jaké jsou soudobé demokratické systémy Západu a jakým výzvám čelí? Jaká je budoucnost demokracie? Těmto a dalším otázkám se bude věnovat kurz Demokracie – historické milníky, soudobé podoby – politologická analýza.

 

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.