Akce

Běh pro Paměť národa

Běžíme, za všechny, kteří to nevzdali

Deset let týden co týden prostřednictvím Českého rozhlasu vyprávíme Příběhy 20. století. Příběhy válečných veteránů, přeživších holocaust, politických vězňů, příběhy těch, kteří to nevzdali. K čemu nás mohou inspirovat? K vytrvalosti, dobré kondici, překonávání sebe sama. Nám jde v závodě „jen“ o výsledný čas, jim šlo o život, čest a svobodu. Nesmíme zapomenout!

Akci doprovodí koncerty a řada vzdělávacích i zábavných aktivit.

Přihlašte se na webu behpropametnaroda.cz

Sdílet

Vyprávějte!
My budeme naslouchat

Máte tip na zajímavého pamětníka, jehož životní vzpomínky nesmějí zmizet? Napište nám na pametnici@postbellum.cz

Běžím pro
Paměť národa
20. května 2017

Běžíme za všechny, kteří to nevzdali.
Přihlašte se na behpropametnaroda.cz

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.