Akce

Běh pro Paměť národa

Běžíme, za všechny, kteří to nevzdali

Deset let týden co týden prostřednictvím Českého rozhlasu vyprávíme Příběhy 20. století. Příběhy válečných veteránů, přeživších holocaust, politických vězňů, příběhy těch, kteří to nevzdali. K čemu nás mohou inspirovat? K vytrvalosti, dobré kondici, překonávání sebe sama. Nám jde v závodě „jen“ o výsledný čas, jim šlo o život, čest a svobodu. Nesmíme zapomenout!

Akci doprovodí koncerty a řada vzdělávacích i zábavných aktivit.

Přihlašte se na webu behpropametnaroda.cz

Sdílet

Paměť národa
Na Stalina!

Podpořte vznik výstavy ke 100. výročí republiky.
Pomozte nám vyprávět příběh Paměti národa.
Na Stalina!

Normalizované
životy

Podle televizního cyklu Příběhy 20. století.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.