Mezinárodní spolupráce

Twentieth Century in Memories of Czech Minority in Serbia

Twentieth Century in Memories of Czech Minority in Serbia

The goal of the project is to record the memory of members of Czech minority in Serbia. For this purpose, its members will be interviewed about their biographies, with the aim to capture both the development of this national group in the twentieth century, and the way in which this minority influenced the society and politics in the former Yugoslavia and Czechoslovakia, mutual relations between these two countries and geopolitics of Europe throughout the twentieth century. The recordings will take place in 2017 and will build upon similar recordings of Czech minorities in Daruvar and Croatia in 2016. Both projects have been executed thanks to the financial support of the Czech Foreign Ministry.

20. století ve vzpomínkách příslušníků české menšiny v Srbsku

Cílem projektu je zaznamenat   paměť  příslušníků české menšiny v Srbsku. Za tímto účelem budou s jejími příslušníky vedeny životopisné rozhovory, jejichž cílem bude zachytit jak vnitřní vývoj národnostní skupiny ve 20. století, tak i jak tato menšina ovlivňovala aktuální společensko-politickou situaci v bývalé Jugoslávii a v Československu, vzájemné vztahy mezi těmito zeměmi a také geopolitické uspořádání Evropy v průběhu 20. století. Natáčení se uskuteční v průběhu roku 2017 a navazuje na natáčení českých krajanů na Daruvarsku v Chorvatsku v roce 2016.
Oba projekty se konaly díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.