Mezinárodní spolupráce

Stories of the 20th Century: Forced Labor in National Socialism

Stories of the 20th Century: Forced Labor in National Socialism

This project focuses on the experiences of forced laborers during the National Socialist era in Germany. The project is carried out in partnership with the Bridge/ Most Foundation. The mission of the project is to deepen the ability of especially young people but also of the broader public to look at events from different perspectives. Young people can also experience the process of interviewing witnesses and recording their stories. High school students learn about the experiences people had during this time as forced labor under a National Socialist government. Part of the interviews of witnesses are conducted by professional documentarists and part by students who present these stories to the public. The outputs of the project include a new graphic novel based on the interviews of witnesses to forced labor, a workshop for Czech and German students, new locations on the Memory of Nations mobile app, and a trip to Dresden so students can witness for themselves the locations where these stories occurred. Project realization: 1.4. – 1.9.2017.

Příběhy 20. století: Nucená práce v době národního socialismu

Tento projekt je zaměřen na zkušenosti nuceně nasazených v období národního socialimu v Německu. Projekt probíhá ve spolupráci s partnerskou organizací Nadace Brücke/Most. Hlavním cílem projektu je seznámit zejména mladé lidi, ale také širší veřejnost s tímto tématem z různých perspektiv a umožnit mladým lidem vyzkoušet si samotný proces nahrávání pamětníků a jejich příběhů. Studenti se seznámí se zkušenostmi lidí v období nadvlády národního socialismu. Část rozhovorů s pamětníky je vedena profesionálními dokumentaristy a část přímo studenty, kteří pak prezentují tyto příběhy veřejnosti. Výstupy projektu zahrnují vydání komiksové publikace založené na rozhovorech svědků nucené práce, česko-německý workshop pro studenty středních škol, nová místa v mobilní aplikaci Paměť národa a exkurzi do Drážďan, kde se studenti mohou seznámit s konkrétními místy spojenými s příběhy pamětníků. Realizace projektu: 1.4. – 1.9.2017.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.