Mezinárodní spolupráce

Gesta odporu / Gestures of Resistance

Post Bellum spolupracovalo s partnery z Rumunska a Slovenska na produkci a promítání filmu „Gesta odporu“, díla rumunské režisérky Olgy Stefan. Film spojuje osobní svědectví jedněch z posledních přeživších holokaustu z Rumunska, České republiky a Slovenska a soustředí se na jejich činnost v antifašistických hnutích odporu.

Při zpracovávání osobních vzpomínek pamětníků zohledňovali autoři filmu zejména jejich relevanci pro současnou společnost, dotazovali se na jejich postoj k současné renezanci krajně pravicových politických hnutí a na možnosti, jak využít jejich příběhy ve snaze vzdorovat těmto současným tendencím.

Gesta odporu spojují filmové záběry současných protestních hnutí a projevů solidarity jednotlivců s výpověďmi pamětníků, archivními materiály, uměleckými díly zobrazujícími projevy antifašistických hnutí. To vše s cílem najít cestu k proměně současné situace a umožnění takové budoucnosti, která zaručí rovnost a spravedlnost pro všechny. Budoucnosti, v níž se naše společnosti nebudou uzavírat před světem.

Film byl dvakrát promítán v České republice:

19th September 2019 18:00 – 20:00, Cinema BIO OKO, Františka Křížka 15, 170 00 Praha, Czech Rep.

https://www.facebook.com/events/1343428732486519/

20th September 2019 17:30 – 20:00, Universitní kino Scala, Moravské náměstí 3, 60200 Brno, Czech Rep.

https://www.facebook.com/events/2424415707650710/

   

Post Bellum cooperated with partners from Romania and Slovakia on the production and screenings of „Gestures of Resistance“, a film by Romanian director Olga Stefan. The film connects the personal testimonies of some of the last survivors of the Holocaust from Romania, Czech Republic and Slovakia through their presentations of antifascist resistance.

Authors used these personal stories to inquire further into their relevance in today´s society, what our protagonists feel about the right-wing political movements gaining power, and how they think we can use their stories to resist current tendencies.

Gestures of Resistance weaves filmed footage from protest movements and individual acts of solidarity today, with filmed testimonies of our protagonists, archival material, and artworks depicting antifascist resistance, to plead for a path that reshapes our present and future into one governed by equality and justice for all, and asks us to resist the closure of our societies now before it´s too late.

The film was screened in the Czech Republic two times:

19th September 2019 18:00 – 20:00, Cinema BIO OKO, Františka Křížka 15, 170 00 Praha, Czech Rep.

https://www.facebook.com/events/1343428732486519/

20th September 2019 17:30 – 20:00, Universitní kino Scala, Moravské náměstí 3, 60200 Brno, Czech Rep.

https://www.facebook.com/events/2424415707650710/

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.