Mezinárodní spolupráce

Je možno vybudovat středoveropské muzem? / Is it possible to create a Museum of Central Europe?

Široké společenské povědomí o odkazu minulých generací a silná kolektivní paměť jsou základem, na němž stojí zdravá občanská společnost.  Sdílená paměť dává kontury společné identitě, vytváří pospolitost. Záměrem tohoto projektu je zvážit, jestli podobná identita může mít regionální, středoevropský rozměr.

Mnohokrát byla ve veřejném prostoru diskutovaná možnost vydání společné evropské či hranice přesahující učebnice dějepisu pro školy. Je možná podobná spolupráce i v případě muzeí?

Projekt realizuje Nizio Design International

ve spolupráci s Post Bellum, Slovenské národné múzeum  Magyar Nemzeti Múzeum

Suuported by: Logo - Visegrad Fund - Visegrad Fund

 

Building a broad social awareness of heritage and collective memory is the foundation for creating a civil society. The boundaries of common memory shape a common identity, determine the scale of the community. The project intends to consider whether such an identity can be built on a regional scale, such as in Central Europe.

The possibility of creating a common history textbook for schools (European, cross-border) has been discussed many times in public space. Is it possible to create similar cooperation around museums?

Project is being implemented by   Nizio Design International

in collaboration with Post Bellum,   Slovenské národné múzeum  and  Magyar Nemzeti Múzeum

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.