Mezinárodní spolupráce

Komiks Totální nasazení vydán v ruštině a němčině / Comic book Forced Labour under National Socialism published in Russian and German languages

Ve spolupráci s ruským lidskoprávním a historicko-vzdělávacím centrem Mezinárodní Memoriál a nakladatelstvími Argo (Praha) a Drava (Klagenfurt) jsme publikovali překlad komiksové knihy Totální nasazení v ruštině a němčině. Pomohli jsme tak ruským a německým čtenářům zprostředkovat příběhy tří Češek, které absolvovaly nucené práce během nacistické okupace Československa. Ruské vydání knihy bylo oceněno cenou za překlad roku 2018.

Publikace byly umožněny díky podpoře německé nadace „Připomínka, odpovědnost, budoucnost“ (Erinnerung, Verantwortung, Zukunft), Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury ČR.

 

In cooperation with the Russian human rights and historical education  organisation International Memorial, as well as the publishing houses Argo (Prague) and  Drava (Klagenfurt) we have published the comic book Totální nasazení / Forced Labour under National Socialism in Russian and German translation. By doing so, we have managed to convey three stories of Czech women who were conscripted to forced labour under Nazi occupation of Czechoslovakia to Russian and German readers. The Russian translation received the award of the year 2018.

This publication was possible thanks to the generous support of  „Remembrance, Responsibility and the Future“ Foundation (Germany), Czech-German Future Fund and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.