Mezinárodní spolupráce

Paměť kubánského národa 2019 / Memory of Cuban Nation 2019

Paměť kubánského národa 2019 – nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě

Realizováno díky pomoci Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR

V roce 2019 navázala organizace Post Bellum společně s Florida International University na již započatý projekt Paměť kubánského národa, který vznikl v roce 2017 a jehož cílem je uctít kubánské disidenty a aktivisty. Projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce.

Paměť kubánského národa se zaměřuje na zdokumentování příběhů kubánských disidentů a aktivistů, kteří bojovali za svobodu během totalitního režimu na Kubě. V rámci projektu proběhne již třetí kurz kubánských dokumentaristů, kteří díky získaným zkušenostem budou sami natáčet a zpracovávat kubánské příběhy. Tato zdokumentovaná svědectví a jejich šíření dále přispějí ke zviditelnění problematické situace na Kubě a k informování širší veřejnosti, právě zejména na Kubě. V rámci projektu se také ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla koná diskuzní panel o Kubě v rámci konference k Ceně Václava Havla za lidská práva v roce 2019 a přiblížit tak kubánské osudy širší české veřejnosti.

Memory of Cuban Nation 2019 – instrument for  transformation of the Cuban society towards real freedom

Implemented with support of: Transition promotion program of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

In 2019,  Post Bellum, in ccoperation with Florida International University, has continued with the Memory of Cuban Nation project, which honors the Cuban dissidents and activists since its start in 2017. The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic under the Transition Promotion Program.

The Memory of the Cuban Nation focuses on recording the stories of Cuban dissidents and activists who fought for freedom during the totalitarian regime in Cuba. The project involves already the third training of Cuban documentarists who, thanks to the acquired know-how, are going to record and process Cuban stories themselves. These documented testimonies and their propagation will further contribute to raising awareness of the problematic situation in Cuba and informing the wider public, particularly in Cuba. The aim of the project is also to organize a discussion panel about Cuba in cooperation with Václav Havel Library within the conference of Václav Havel Human Rights Prize in 2019, giving insight into the Cuban situation to the wider Czech public.

 

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Totální nasazení,
komiksová kniha

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí.
Tři ženy, jejichž životy spojil nacistický pracovní lágr.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.