Mezinárodní spolupráce

Paměť kubánského národa 2021 / Memory of Cuban Nation 2021

Paměť kubánského národa 2021 – nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě

Realizováno díky pomoci Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR

Organizace Post Bellum společně s Florida International University již od roku 2017 spolupracuje na projektu Paměť kubánského národa, jehož cílem je uctít kubánské disidenty a aktivisty. Projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce.

Paměť kubánského národa se zaměřuje na zdokumentování příběhů kubánských disidentů a aktivistů, kteří bojovali za svobodu během totalitního režimu na Kubě. V rámci projektu rovněž pravidelně školíme kubánské dokumentaristy, kteří díky získaným zkušenostem budou sami natáčet a zpracovávat kubánské příběhy. Tato zdokumentovaná svědectví a jejich šíření dále přispějí ke zviditelnění problematické situace na Kubě a k informování širší veřejnosti, právě zejména na Kubě.

Od začátku projektu jsme zveřejnili celkem 130 svědectví:

https://www.pametnaroda.cz/cs/kuba-1

Memory of Cuban Nation 2021 – instrument for  transformation of the Cuban society towards real freedom

Implemented with support of: Transition promotion program of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Organization Post Bellum, in cooperation with Florida International University, has been working on the project, Memory of Cuban Nation since 2017, honouring the Cuban dissidents and activists. The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic under the Transition Promotion Program.

The Memory of the Cuban Nation focuses on recording the stories of Cuban dissidents and activists who fought for freedom during the totalitarian regime in Cuba. The project also involves regular trainings of Cuban documentarists who, thanks to the acquired know-how, are going to record and process Cuban stories themselves. These documented testimonies and their propagation will further contribute to raising awareness of the problematic situation in Cuba and informing the wider public, particularly in Cuba.

Since the beginning of the project we have published 130 testimonies:

https://www.pametnaroda.cz/cs/kuba-1

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.