Mezinárodní spolupráce

Odsunutá Paměť Šumavy (Das vertriebene Gedächtnis des Böhmerwaldes)

Ve spolupráci s německým spolkem Heimatgemeinde der Stadt Neuern in Böhmerwald jsme v bavorském městečku Neukirchen beim heiligen Blut natočili šestnáct šumavských pamětníků poválečného odsunu německého obyvatelstva z Československa. Jejich vzpomínky budou nejenom zaznamenány na portálu Paměť národa, ale ve formě filmového sestřihu budou též představeny veřejnosti a školní mládeži na Šumavě.

Pořízené rozhovory vzhledem k věku pamětníků a pamětnic reflektují tragické události odsunu z pohledu nezletilých, kteří se během odsunu loučili nejenom s domovem, ale i se svým dětstvím. Jejich vzpomínky poskytují vhled do polozapomenuté staleté kulturní tradice šumavských Němců a odehrávají se v nádherném prostředí šumavských hor s jejich pověstmi a pašeráckými stezkami. Někteří z pamětníků navíc mohli zpoza hranic sledovat, jak jejich rodné obce postupně ustupovaly drátěným zátarasům a strážním stanovištím Železné opony.

Projekt byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle  EÚS Česká republika – Bavorsko, poskytovatelem dotace je Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy.

The project is supported by the European Union from the European fond for regional development with the aim to foster cooperation between the Czech Republic and the Free State of Bavaria. The donor is Euroregion Šumava – South-Western BohemiaIn cooperation with the German Heimatgemeinde der Stadt Neuern in Böhmerwald we have interviewed sixteen witnesses of the expulsion of the German population form Czechoslovakia and Šumava mountains after WWII. Their testimonies will not only become part of the Memory of Nations open archive, parts of them will also be shown to the public and schoolchildren in the Bohemian Forest region.

The project is supported by the European Union from the European fond for regional development with the aim to foster cooperation between the Czech Republic and Bavaria. The donor is the Euroregion Šumava – South-Western Bohemia.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.