Mezinárodní spolupráce

Odsunuté děti / The Expelled Children

Na základě pěti pečlivě vybraných rozhovorů s německými pamětníky odsunutými v dětství  z Československa vzniká komiksová kniha s pracovním názvem Odsunuté děti. Autorem scénářů je spisovatel Marek Toman, účast na projektu přislíbili výtvarníci Magdalena Rutová, Františka Loubat, Jindřich Janíček, Jakub Bachorík a Stanislav Setinský.

Kniha bude publikována díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, rozhovory byly pořízeny díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Ministerstvo zahraničních věcí České republikyČNFB logo.jpg

We are preparing a new comic book based on five carefully chosen interviews with Germans expelled during their childhood from Czechoslovakia after the Second World War. The author of the script is Marek Toman, the authors of the drawings will be Magdalena Rutová, Františka Loubat, Jindřich Janíček, Jakub Bachorík and Stanislav Setinský.

The book will be published thanks to the generous support of the Czech-German Future Fund, the interviews were taken thanks to the support of Czech Ministry of Foreign Affairs.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.