Mezinárodní spolupráce

Odsunuté děti / The Expelled Children

Na základě pěti pečlivě vybraných rozhovorů s německými pamětníky odsunutými v dětství  z Československa vznikla komiksová kniha s názvem Odsunuté děti. Autorem scénářů je spisovatel Marek Toman, jednotlivé příběhy nakreslili výtvarníci Jakub Bachorík, Magdalena Rutová, Stanislav Setinský, Františka Loubat a Jindřich Janíček.

Kniha vyšla díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury ČR, rozhovory byly pořízeny díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Knihu možno nahlédnout a případně pořídit  zde.

Ministerstvo zahraničních věcí České republikyČNFB logo.jpgNové logo Ministerstva kultury / logo / Font

We have published a new comic book based on five carefully chosen interviews with Germans expelled during their childhood from Czechoslovakia after the Second World War. The author of the script is Marek Toman, the stories were drawn by Jakub Bachorík, Magdalena Rutová, Stanislav Setinský, Františka Loubat and Jindřich Janíček. .

The book was published thanks to the generous support of the Czech-German Future Fund and Ministry of Culture of the Czech Republic. The stories were documented thanks to the support of Czech Ministry of Foreign Affairs.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.