Mezinárodní spolupráce

Paměť Banátu / Memory of the Banat

Hlavní cíl projektu, který realizuje Post Bellum díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR, je  podpora uchování jazykové a kulturní svébytnosti české krajanské komunity v Banátu. Mobilní dokumentaristický tým Post Bellum vycestoval do Rumunska, kde v Banátu pořídil deset profesionálních filmových záznamů orálně historických rozhovorů s čelnými představiteli tamní české komunity speciální metodologií eye-direct. Záznamy byly zeditovány a zveřejněny na otevřeném portálu Paměť národa. Šíření povědomí o krajanské komunitě v české společnosti bude sloužit dokumentární film, který bude na základě pořízeného materiálu vytvořen v roce 2022.

Děkujeme MZV ČR za milou podporu.

 

Jednotný vizuální styl MZV ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

We are grateful for the kind support of the  Czech MFA.

The main aim of this porject, implemented by Post Bellum thanks to the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, is to helůp maintaining the cultural and linguistical identity of the Czech community of the Romanian Banat. A mobile team of Czech documentarists travelled to Banat and collected there ten oral historical testimonies of the key o´)personalities of the community. The testimonies were tajen on cameras based on the eye-sirect methodology, were edited and publishe on the Memory of Nations open archive. Based on the collected material, a documentary movie will be produced in 2022.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.