Mezinárodní spolupráce

Paměť Barmy / Memory of Myanmar

Projekt  má za cíl podpořit demokratizaci Barmy/Myanmaru prostřednictvím svědectví klíčových pamětníků, kteří osobně zažili časy represe (nejen) jako političtí vězni. Svědectví budou zařazena do audiovizuálního archivu, aby budoucí generace dokázaly lépe pochopit předmětné události. Svědectví budou sloužit i jako zdroj inspirace a prevence, aby se nic podobného znovu v Barmě/Myanmaru neopakovalo. Editovaná část videí bude rovněž opatřena překladem a zpřístupněna na internetové platformě Paměť národů.

Projekt je realizován ve spolupráci tří partnerů: Barmského centra Praha coby hlavního realizátora, Post Bellum a barmské Asociace pro pomoc politickým vězňům (AAPP), která zajišťuje vzdělávací aktivity, konzultace a technickou infrastrukturu. Úkolem Post Bella v projektu je  vést rozhovory a zpracovávat pořízené záznamy. Projekt v délce jednoho roku je zamýšlen jako pilotní a bude základem pro další rozšiřování databáze barmských pamětníků.

Projekt byl podpořen z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR

—————————————————————————————————————

The project „Memory of Myanmar“ seeks to support the democratization of Burma/Myanmar by conserving oral memories of key witnesses who personally experienced the country‘s past times of oppression (not exlusively) as political prisoners. These testimonies will serve as an audiovisual archive to prevent that knowledge about these periods will fall into oblivion, making sure that future generations will be able to understand these events, to gain inspiration and to learn how to prevent anything similar from happening again. An edited part of these videos will also be made available with translations on the online platform Memory of Nations and as a documentary.

The project is carried out in cooperation between three partners: Burma Center Prague as main implementor, Post Bellum and the Assistance Association for Political Prisoners (Burma) who will provide trainings, consultation and technical infrastructure. The role of Post Bellum is to conduct the interviews and process the recordings. The one-year project is planned as a pilot for subsequent activities that would extend the group of witnesses to a larger group.

The project was supported by the Tranition Promotion Program of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.