Mezinárodní spolupráce

Paměť jsme my – připomínka holocaustu skrze dětské divadelní představení / We are the Memory – children rememeber Holocaust throuhg theatre performance

Šest příběhů holokaustu ze sbírky Paměť národa ztvárnily děti v divadelním představení, které se odehrálo v centrální hale Masarykova nádraží v neděli 27. ledna a v repríze ve čtvrtek 31. ledna 2019. Praha se tak poprvé připojila k evropským velkoměstům, která si tímto netradičním způsobem připomněla Mezinárodní den památky obětí holokaustu 27. ledna 2019. Podobná představení se konala ve stejný den i v Amsterodamu, Berlíně, Budapešti, Kodani a dalších městech.

Patnáct dětí ve věku 10 až 17 let nazkoušelo s režisérkou Tamarou Pomoriški netradiční divadelní představení, jehož scénář vznikl na základě setkání dětí s pamětníky. Autentičnost představení podtrhla skutečnost, že v něm hrály děti ve stejném věku, v němž byli sami pamětníci, když do jejich života krutě zasáhla druhá světová válka – Asaf Auerbach byl jedenáctiletý, Zuzaně Marešové bylo sedm let, Marii Vítovcové třináct, Rudolfu Roubíčkovi šestnáct, Evě Benešové tři roky, Jiřímu Pavlu Kafkovi patnáct let. Poselství netradiční divadelní hry umocní také místo – všichni pamětníci se v době války ocitli na nádraží, odkud putovali vlaky od svých rodin do neznáma – do cizích zemí, k cizím rodinám, do koncentračních táborů.

Projekt byl realizován ve spolupráci s nizozemským divadlem Thater Na de Dam a Stanicí Domu dětí a mládeže hl.m. Prahy a díky finanční podpoře Theater Na de Dam, Magistrátu hl. m. Prahy, velvyslanectví Nizozemkého království v ČR a Ministerstva kultury ČR. Poděkování patří též Penta Real Estate, SŽDC a Českým drahám.


Six Holocaust stories from the Memory of Nations database came to life through theatre performance that took place in the Central Hall at Masaryk Railway Station in Prague on Sunday 27th January (and repeatedly on 31st January 2019). For the first time, Prague joined a group of European capitals that commemorate the International Holocaust Day in this innovative fashion. On this very date, similar performances took place in Amsterdam, Berlin, Budapest, Copenhagen and other cities.

Fifteen children between 10 and 17 years of age under the guidance of director Tamara Pomoriški performed an innovative theatre performance based on the stories of Holocaust-survivors, with whom the children met in person. At the time of the performance, the children were roughly of the same age as the witnesses, when the war cruelly disrupted their life. (Asaf Auerbach was eleven, Zuzana Marešová seven, Marie Vítovsová thirteen, Rudolf Roubíček sixteen, Eva Benešový three, Jiří Pavel Kafka fifteen years of age). The venue (a railway station) underlined the message and authenticity of the performance. Railway stations play an important role in the memories of the witnesses – from there they took off to face unknown future: foreign countries, new families, concentration camps…

The project was implemented in cooperation with Dutch Thater Na de Dam and Stanice Domu dětí a mládeže from Prague and thanks to financial support of Theater Na de Dam, Prague City Hall, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and the Ministry of Culture of the Czech Republic. We also pay tributes to Penta Reral Estate, SŽDC and Czech Railways.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.