Mezinárodní spolupráce

Paměť Ukrajiny / Memory of Ukraine

Ve spolupráci se lvovskou organizací Territory of Terror chce Post Bellum pomoci ukrajinské veřejnosti a mládeži lépe pochopit historické události a témata, jejichž nedostatečné zpracování může vést k nárůstu extremistických postojů či umožnit úspěch dezinformačních kampaní.  Na základě svých zkušenosti Post Bellum poskytne orálním historikům a novinářům nástroj, pomocí něhož budou moci oslovovat širokou veřejnost s atraktivním mediálním obsahem postaveným na osobních vzpomínkách pamětníků a demokratickém hodnotovém základě, a zároveň se pokusí posílit zájem ukrajinských studentů a žáků o historická témata a občanské vzdělávání.  Celkově se snažíme vytvořit síť spolupracujících historiků, novinářů a pedagogů podobnou té, jež stála u zrodu organizace Post Bellum v roce 2001, a do budoucna tak na Ukrajině připravit půdu pro další aktivity inspirované odkazem společnosti Post Bellum.

REALIZOVÁNO DÍKY PODPOŘE PROGRAMU TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
IMPLEMENTED WITH SUPPORT OF THE TRANSITION PROMOTION PROGRAM OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE CZECH REPUBLIC

In cooperation with Territory of Terror from Lviv, Post Bellum wants to help Ukrainian public and youth to understand othose historical issues and topics, insufficient or inappropriate awareness of which may lead to increasing extremist attitudes or serve as a tool for disinformation campaigns. Based on Post Bellum experience, we will provide Ukrainian oral historians and journalists with tools to create media content delivering crucial historical issues in attractive form and with value-based, democratic approach (based on individual testimonies of witnesses), as well as increased interest of Ukrainian students and pupils in history and civic education. Overall, we try to create a hub of cooperating historians, documentarists, journalists and pedagogues similar to the one that gave rise to Czech Post Bellum in 2001 – thus preparing ground for future Post Bellum type activities in Ukraine.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.