Mezinárodní spolupráce

Školení dokumentaristů z Barmy 2018 / Training of documentarists from Burma in 2018

Společně s Barmským centrem Praha zorganizovalo Post Bellum v září intenzivní školení pro dva dokumentaristy z Barmy, kteří pracují v Asociaci pro pomoc politickým vězňům v Rangúnu. Projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky z programu transformační spolupráce.

V rámci týdenního školení jsme zástupcům barmské organizace nabídli přehled o historii, současných aktivitách a plánech naší organizace. Hlavním cílem bylo představit portál Paměť národa včetně možností, jak se zdokumentovanými svědectvími pracovat, jak v oblasti dokumentaristiky, vzdělávání či práce s veřejností. Touto oboustrannou výměnou jsme zahájili spolupráci a budeme kolegům z Barmy napomáhat během zpracovávání jejich zdokumentovaných svědectví politických vězňů.

 

In September 2018, together with the Burman Centre Prague, Post Bellum organized an intense training for two documentarists from Burma who work for the Association for Assistance to Political Prisoners (AAPP) in Rangoon. The project was financed by the Ministry of International Affairs of the Czech Republic from the Transition program.

Within this weekly training we offered to the representatives of the Burman organization a historical overview of our present activities and plans of our organization. The major aim of this training was to initiate our Burman guests into the online portal Memory of Nations along with the possibilities of how to work with the documented testimonies, either in the field of documentary, education, or work with the general public. With this mutual exchange we started a long-term cooperation and we are going to assist our colleagues from Burma during the process of editing the documented testimonies of the political prisoners in Burma.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.