Mezinárodní spolupráce

Wandering in the Cross-border Footprints of Czechoslovak and Polish dissidents

Wandering in the Cross-border Footprints of Czechoslovak and Polish dissidents

With the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic within the Czech-Polish forum as the main partner of the project, along with the Czech organization Post Bellum and the Polish Ośrodek Pamięć and Przyszłość as project partners, two Czech-Polish exhibits will be created in 2017 at Blueberry Hill (Borůvková hora) and Malá Úpa. These two locations are commemorative of meetings between Czechoslovak and Polish dissidents during the 70’s and 80’s. This project explores the Czechoslovak-Polish friendship by creating new audio recordings of the Czech and Polish dissidents who participated in these meetings. The exhibit will also include virtual cross-border routes, which will be freely accessible on our Memory of Nations mobile app. Together with our Polish partners we will organize a conference on this topic in Wroclaw for the Fall of 2017.

Putování po pohraničních stopách Československých a Polských disidentů

Díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Česko-polského fóra jako hlavní partner projektu, spolu s českou organizací Post Bellum a polským Ośrodek Pamięć i Przyszłość jakožto projektovými partnery, vytvoří v roce 2017 dvě Česko-polské výstavy na Borůvkové hoře a v Malé Úpě. Tato místa jsou spojena se setkáváním Československých a Polských disidentů, kteří se v 70. a 80. letech setkávali na tzv. cestách Československo-polského přátelství. V rámci projektu vzniknou nové audionahrávky Českých i Polských disidentů, kteří se těchto setkání účastnili. Zároveň vzniknou jako součást výstavy virtuální přeshraniční stezky, které budou volně přístupné v naší mobilní aplikaci Místa Paměti národa. Na podzim roku 2017 zorganizujeme s Polskými partnery konferenci na toto téma ve Wroclavi.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.