Mezinárodní spolupráce

Za zavřenými dveřmi: Dětství za války a totality / Behind closed doors – Growing up under Totalitarian Regimes, Growing up in Wartime

Post Bellum se v letech 2019 a 2020 podílí na mezinárodním projektu pod vedením Muzea válečného dětství v bosenském Sarajevu, jehož cílem je shromáždit vzpomínky pamětníků na to, jaké to bylo vyrůstat za války či v totalitním režimu. Výsledkem projektu bude mezinárodní film a edukační materiál pro školy a vzdělávací centra. Nedílnou součástí projetu jsou debaty na školách – čeští školáci díky projektu dostávají možnost přímého setkání s účastníky a oběťmi válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině v devadesátých letech minulého století.

In 2019 and 2020 Post Bellum takes part in this international project under the leadership of the Museum of War Childhood from Sarajevo, Bosnia and Hercegovina. The aim of the project is to collect testimonies of people who grew up in wartime or under totalitarian regimes, the outcome will be an interantional movie and educative material for schools and edcation centres. A vital part of the project are debates in schools – thanks to this project, Czech pupils will get the opportunity to meet direct participants and victims of the Bosnian conflict in the 1990´s .

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.