Mezinárodní spolupráce

Za zavřenými dveřmi: Dětství za války a totality / Behind closed doors – Growing up under Totalitarian Regimes, Growing up in Wartime

Post Bellum se v letech 2019 a 2020 podílí na mezinárodním projektu pod vedením Muzea válečného dětství v bosenském Sarajevu, jehož cílem je shromáždit vzpomínky pamětníků na to, jaké to bylo vyrůstat za války či v totalitním režimu. Výsledkem projektu bude mezinárodní film a edukační materiál pro školy a vzdělávací centra. Nedílnou součástí projetu jsou debaty na školách – čeští školáci díky projektu dostávají možnost přímého setkání s účastníky a oběťmi válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině v devadesátých letech minulého století.

Odkaz na webové stránky projektu neleznete zde.

Sociální média o projektu: facebook, instagram, youtube.

Filmy pořízené během projektu naleznete zde and zde.

Během projektu byl publikován e-book , který můžete nalézt a stáhnout na webových stránkách projektu.

In 2019 and 2020 Post Bellum takes part in this international project under the leadership of the Museum of War Childhood from Sarajevo, Bosnia and Hercegovina. The aim of the project is to collect testimonies of people who grew up in wartime or under totalitarian regimes, the outcome will be an interantional movie and educative material for schools and edcation centres. A vital part of the project are debates in schools – thanks to this project, Czech pupils will get the opportunity to meet direct participants and victims of the Bosnian conflict in the 1990´s .

The project « W-CHILD: Behind closed doors – Growing up under Totalitarian Regimes / Growing up in Wartime» was funded with the support of the European Union under the Programme „Europe for Citizens“

Link to the wesite of the project can be found here.

Social media about the project: facebook, instagram, youtube.

Movies produced during the project can be found here and here.

In the scope of the project, an e-book was published, it can be found and downloaded in all project languages on the web pages of the project.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.