Projekty

Centrum pomoci Paměti národa

Centrum pomoci Paměti národa pomáhá zejména pamětníkům jejichž vzpomínky zaznamenali dokumentaristé v rámci projektu www.pametnaroda.cz, ale i jejich blízkým a příbuzným, kteří o ně pečují v jejich každodenních potřebách či v problémových situacích. Mnozí z těchto starých lidí nasadili své životy na frontách 2. světové války, trpěli v koncentračních táborech nebo komunistických lágrech. V těžkých dobách se rozhodli nasadit pro druhé, bojovali za svobodu.

V rámci odborného a občanského poradenství v současné době pomáháme prostřednictvím zavedené telefonické linky, a to nejen pamětníkům, ale i širší veřejnosti, zorientovat se v obtížných životních situacích a poskytovat podporu při jejich řešení, zprostředkovávat informace od státních institucí.

linka pro pomoc (po–pá, 9–17 h): 601 601 156

webová adresa: pomoc.pametnaroda.cz

Centrum pomoci účinně pomáhalo během pandemie Covidu. Naši pracovníci a dobrovolníci pomáhali pamětníkům, kteří patřili do rizikové skupiny. Navázali jsme kontakt s více než 5 tisíc pamětníky dopisy i e-maily, s 2972 tisíci jsme mluvili po telefonu a 227 z nich využilo naši pomoc. 59 z nich pomáháme pravidelně, další se na nás obracejí telefonicky nebo prostřednictvím dokumentaristů. Pamětníkům jsme zajistili ochranné pomůcky, obstarali nákupy, vyzvedávali léky a také jsme s nimi pravidelně komunikovali, aby se necítili osamělí.

Během tisíců hodin, které jsme strávili s pamětníky při rozhovorech po telefonu, se ukázalo, že často potřebují jednoduchou věc – nebýt sami. Mít možnost si s někým povídat o tom, co prožili i co prožívají dnes. Potkat se s lidmi, kteří k nim mají názorově blízko.

Nadále také pomáháme pamětníkům v jejich každodenních potřebách či v problémových situacích a pracujeme na tom, aby lidé perzekvovaní v období komunismu, kteří kvůli tomu mají v současnosti často nízké důchody, měli zajištěné stejné podmínky, jako bývalí prominenti. Pomáháme jim prožít důstojné stáří.

V roce 2023 se chceme soustředit na přímou pomoc v místě jejich bydliště, a to v rámci registrované sociální služby, formou asistence (pomoc s nákupy, pomoc při vyřizování soc. dávek, pomoci při zajišťování ochranných či zdravotních pomůcek, vyzvedávání léků apod.), sociální aktivizace (ve spolupráci s dobrovolníky zajištovat společníka v případě osamění, organizováním setkávání mezi pamětníky navzájem, vytváření mezigeneračních klubů, zprostředkováním právní a psychologické pomoci, v neposlední řadě také finanční či hmotnou podporou (přímou finanční podporou v prokazatelné nouzi – např. zajištěním hmotné podpory nákupem potřebných pomůcek či vybavení domácnosti, zajištěním energií apod.).

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.