Projekty

Centrum pomoci Paměti národa

Pomáhat pamětníkům v jejich každodenních potřebách či v problémových situacích má za cíl Centrum pomoci Paměti národa, které je další trvalou součástí aktivit Paměti národa.  Je určeno pamětníkům i jejich nejbližším, jejichž vzpomínky zaznamenali naši dokumentaristé v rámci projektu www.pametnaroda.cz.

Mnozí z těchto starých lidí nasadili své životy na frontách 2. světové války, trpěli v koncentračních táborech nebo komunistických lágrech. V těžkých dobách se rozhodli nasadit pro druhé, bojovali za svobodu. Nyní nastal čas, abychom se postarali my.

V době nouzového stavu na jaře 2020, kvůli šířícímu se viru, naši pracovníci a dobrovolníci pomáhali pamětníkům, kteří patřili do rizikové skupiny. Za 80 dní fungování Centra pomoci  jsme oslovili přes 5000 tisíc pamětníků dopisy i e-maily, s 2972 tisíci jsme mluvili po telefonu a 227 z nich využilo naši pomoc. 59 z nich pomáháme pravidelně. Zajistili jsme pamětníkům ochranné pomůcky, obstarali nákupy, vyzvedávání léků a také jsme s nimi pravidelně komunikovali, aby se necítili osamělí.

Během tisíců hodin, které jsme strávili s pamětníky při rozhovorech po telefonu, se ukázalo, že často potřebují jednoduchou věc – nebýt sami. Mít možnost si s někým povídat o tom, co prožili i co prožívají dnes. Potkat se s lidmi, kteří k nim mají názorově blízko. Plánujeme vytvořit mezigenerační kluby v krajských městech, kde se budou moci pamětníci setkávat mezi sebou i s mladší generací a účastnit se zajímavého programu. Budeme také vytvářet příležitosti, kde se budou moci setkávat s členy Klubu přátel Paměti národa.

Nadále také pomáháme pamětníkům v jejich každodenních potřebách či v problémových situacích a pracujeme na tom, aby lidé perzekvovaní v období komunismu, kteří kvůli tomu mají v současnosti často nízké důchody, měli zajištěné stejné podmínky, jako bývalí prominenti. Pomáháme jim prožít důstojné stáří.

 

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

E-shop
Paměti národa

Podpořte natáčení pamětníků zakoupením
knih, CD a dárkových předmětů.
Do obchodu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.